Fråga doktorn om hjärta/kärl

Här kan du skicka in din egen fråga om hjärta/kärl till vår expert Annica Ravn-Fischer.

Vårt mål är att skicka personliga svar på alla frågor inom en vecka. Notera att svaren inte är en ersättning för professionell medicinsk rådgivning. Du kan heller inte ställa frågor om specifika läkemedel - dessa bör du ställa till din behandlande läkare. Läs gärna tidigare frågor för att se om det svarar på din fråga.

Välkommen att ställa din fråga!

Sök bland andras frågor och svar

Sök inom en tidsperiod:

Från:
Till:
Sök

Hjärta/kärl

2016-12-04

Blodproppar

ID: 72269

Jag är ordinerad Eliquis och äter en tablett morgon och ... / Hans Sandå

Jag är ordinerad Eliquis och äter en tablett morgon och kväll. I samband med ordinationen så fick jag en halskedja, som säger att jag äter blodförtunnande medicin. Problemet är att kedjan är försvunnen och nu skall jag åka utomlands på tisdag den 6 dec. Hur och var kan jag få en ny halskedja?

Hans Sandå

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "Hans" ! 

Enklaste sättet är nog att gå förbi den mottagning som förskrev din medicin. Där har de säkert ett extra "startkit" inklusive halsband att dela ut. Det går nog fortast om du ska resa iväg redan på tisdag. Sådana startkit finns på de flesta ställen som initierar behandling med blodförtunning. Hoppas att du får en trevlig resa! 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-12-02

Övriga hjärtsjukdomar

ID: 72262

Då och då "bubblar" det till i hjärttrakten. Bör jag va ... / Va

Då och då "bubblar" det till i hjärttrakten. Bör jag vara orolig? Kontaktat läkare angående det tidigare och de säger att det kan vara luft vid tarmen som känna så där?

Va

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "Va"! 

Det är lite svårt att på rak arm säga vad "bubblandet" runt hjärttrakten kan vara för något. Kanske kan det vara luft i matstrupe, magsäck eller tarm. I avsaknad av andra symtom så förefaller det inte vara något illavarslande. Skulle besvären tillta så kan du söka din vårdcentral för vidare utredning. Något mer råd har jag svårt att ge. 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-11-28

Övriga hjärtsjukdomar

ID: 72238

Jag har kraftig huvudvärk, smärta i bröstet,högt bltr ä ... / Lisa

Jag har kraftig huvudvärk, smärta i bröstet,högt bltr även under sömn, låg vilopuls. Trots bltr .med. Har jag i vila157/97. Är 58 år vältränad, varför får jag inte ner trycket?

Lisa

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej Lisa! 

Ska försöka svara så gott jag kan med de upplysningar du lämnat. Högt blodtryck kallas även "hypertoni" och definieras som ett tryck över 140/90 mmHg (130/80 mmHg för diabetiker). När man behandlar blodtrycket så strävar man alltså att nå under dessa värden. Ett högt blodtryck kan i längden slita på organ som hjärta, hjärna och njurar och det är därför angeläget att behandla blodtrycket. Ett förhöjt blodtryck kan gå utan symtom men kan även ge huvudvärk, lindrig yrsel, trötthet och obehag i bröstet. Förhöjt blodtryck delas ofta in i - Primär hypertoni eller så kallad essentiell hypertoni (ca 85% av all hypertoni).   Orsakerna är ofta multifaktoriella dvs det höga blodtrycket beror på flera saker tex: Ärftliga faktorer, hög ålder, stress, rökning, övervikt, sömnapné (snarkning), diabetes, för lite fysisk aktivitet, hög alkoholkonsumtion och högt saltintag. - Sekundär hypertoni (10-15% av all hypertoni). Orsakas av sjukdomar i njurar, hormonproducerande organ, av läkemedel ect. För att veta mer vilken typ av högt blodtryck som du lider av behöver man göra utredningar. En basal hypertoni-utredning görs i primärvården och omfattar: Genomgång av sjukhistoria, ärftlighet, klinisk undersökning, kontroll av blodtryck, EKG, kontroll av blodprover (blodvärde, saltbalans, njurfunktion, blodsocker, blodfetter, provtagning på urin (äggvita, socker mm). Vissa vårdcentraler har även möjlighet att göra 24 timmars blodtrycksmätning. Den primära hypertonin sköts oftast i primärvården. Ibland räcker det inte med en blodtryckssänkande medicin utan man kan behöva kombinera flera preparat för att nå önskvärd effekt. Genom att ha sunda levnadsvanor, inte röka, undvika alkohol, äta nyttig mat och  motionera kan du själv hjälpa till och sänka ditt blodtryck. Om man misstänker så kallad sekundär hypertoni (som är ovanligt) bör man remitteras till specialist inom tex invärtesmedicin för vidare utredning. Då görs ultraljud njurar/njurartärdoppler, dygnssamling av urin samt ytterligare blodprovstagning. Du verkar redan ha genomgått 24 timmars blodtrycksmätning som indikerar att trycket är högt även nattetid. Tycker att du ska gå tillbaka till din läkare och rådgöra med denna/denne vad nästa steg är och även be din läkare värdera det obehag du upplevt i bröstet. Om man kör fast i primärvården bör du be om en remiss till läkare som är specialister inom fältet. Det är viktigt att få ner trycket till målnivåer dvs under 140/90 mmHg och nu för tiden finns många bra blodtrycksmediciner så ge inte upp! 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-11-27

Övriga hjärtsjukdomar

ID: 72223

Hej! Har fått sedan i våras då och då väldigt ont ... / R.L/Lin+Lis

Hej! 

Har fått sedan i våras då och då väldigt ont i armarna. Kan knappt lyfta dem. Ganska så ont i brösttrakten och detta även då och då. Har till detta sedan många år tillbaka ett högt blodtryck (oftast över 200-225). Tar varje dag blodtrycks-sänkande mediciner men verkar ha samma effekt som jordnötter. Till detta elände en elak huvudvärk med migrän och då ungefär en gång i veckan. Undrar vad det rör sig om. Har givitvis sökt för detta men fått så många olika svar att en smärre avhandling kan nedtecknas. Kan och skall erkänna att jag börjar bli väldigt trött på dessa symptom. Som slutkläm kan jag också säga att jag är en normal svensk kille på drygt de 60, röker ej eller dricker alkohol!

R.L/Lin+Lis

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "R.L/Lin+Lis" 

Det gör mig bekymrad att höra över ditt höga blodtryck. Ett normalt blodtryck bör ligga  under 140/90 mmHg. Om blodtrycket ligger förhöjt under en längre period innebär det risk för organskada på tex njurar och hjärta. Att ligga på blodtrycksnivåer på 200-225 mmHg trots pågående blodtrycksbehandling är inte bra alls. Riskfaktorer för att utveckla högt blodtryck är tex: Ärftlighet, kön, ålder, höga blodfetter, diabetes, övervikt, levnadsvanor (Tobak, alkohol, kost, vikt, motion), snarkning, dagtrötthet och stress. Genom att ha sunda levnadsvanor kan man själv hjälpa till och sänka sitt blodtryck. Av ditt mail framgår inte hur du är utredd. När man har så pass högt blodtryck som du bör man utredas av en specialist i invärtesmedicin och genomgå en rad utredningar. Högt blodtryck kan uppstå i sig själv (primär hypertoni som är vanligast) eller vara orsakat av andra mekanismer tex nedsatt njurfunktion eller hormonella sjukdomar (sekundär hypertoni som är ovanligt). I en omfattande utredning av högt blodtryck ingår att man tar blodprover, urinprover, gör en 24 timmars blodtrycksmätning, gör ultraljud njurar/ njurartärdoppler, 24 timmars urinsamling, hjärtutredning, utredning av kroppspulsådern mm. Högt blodtryck kan gå utan symtom men kan även ge trötthet, huvudvärk och svullnad i vävnaden. Du beskriver att du har ont i armarna och i brösttrakten. Det är svårt att säga om detta beror på ditt höga blodtryck men andra hjärtrelaterade diagnoser tex kärlkramp måste uteslutas. Du behöver en bra blodtrycksmedicinering som oftast uppnås genom att flera olika typer av blodtryckssänkande mediciner kombineras. Jag vill uppmuntra dig att söka omgående för att få hjälp med ditt blodtryck och ditt obehag i armar och bröstkorg. Om du inte upplever att du får tillräcklig hjälp via din vårdcentral råder jag dig att be om en remiss till specialistläkare inom området. 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-11-23

Förmaksflimmer

ID: 72196

Hej! Jag är en frisk kille som är 23 år gammal och ... / extraslag i hjärtat

Hej! 

Jag är en frisk kille som är 23 år gammal och jag brukar hålla igång med träning t.ex. gym och löpning. Saken är att jag har haft nyss hjärtrusning och gjorde EKG undersökning men allt såg bra ut samt blodtrycket också gjorde det för nån vecka sen. Men har just nu extraslag bara och vissa kan vara lite obehagliga men fick igen nån hjärtrusning när jag låg och vilade. Ska jag gå förbi läkaren och kolla upp det igen? Dom har sagt att jag är frisk och hjärtat ser bra ut men man blir ändå lite orolig när det kommer igen.

extraslag i hjärtat

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej " Extraslag i hjärtat" 

Extraslag och hjärtklappning är något som är mycket vanligt i befolkningen och i de flesta fall alldeles godartade. För att kunna ställa diagnos är det viktig att man lyckas fånga besvären på någon form av EKG. Ett EKG taget vid en viss tidpunkt säger inte alltid så mycket eftersom sannolikheten att man har pågående besvär just då är så liten. Istället kan man be primärvården skriva remiss (antingen direkt eller via en hjärtmottagning) för långtids-EKG registrering. Då har man möjlighet att skicka med dig en lite EKG-dosa hem. Med denna lilla dosa uppmanas du leva som vanligt och blir samtidigt EKG övervakad i 1-7 dygn beroende på vilken utrustning man använder. Primärvården brukar kunna vara behjälplig med en basal utredning av dina besvär. I denna ingår att man fördjupar sig i dina besvär och gör en noggrann klinisk undersökning. I en sådan utredning bör man även kontrollera vissa blodprov (tex blodstatus, saltbalans, njurprov, infektionsprover, sköldkörtelprover etc). Extraslag kan komma både från hjärtats förmak och kammare. Oftast uppträder besvären i vila och är då nästan alltid godartade. Om man får mer besvär när man anstränger sig brukar vi rekommendera att en kardiolog (hjärtspecialist) deltar i bedömningen. Man brukar då utreda med tex arbetsprov och ibland hjärtultraljud. En vanlig och helt naturlig orsak till hjärtklappning är att pulsen är regelbunden men går lite för fort. Detta kan man uppleva vid stress, infektion, feber, sköldkörtelrubbningar etc. Besvären går över av sig själv när man behandlar grundorsaken. Andra former av hjärtklappningsbesvär (tex förmaksflimmer, förmaksfladder, extra ledningsbanor och återkopplings-hjärtklappningar) förekommer också. Dessa är ovanligare och behandlas med läkemedel eller operation. Men som sagt, be vårdcentralen om hjälp att starta upp en utredning enligt ovan. Sannolikheten att dina besvär är godartade är stora så jag tycker inte att du ska vara alltför orolig. Du förefaller ju vara en frisk och vältränad 23 åring! 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-11-22

Övriga hjärtsjukdomar

ID: 72183

Min puls ökar cirka en halvtimme efter matintag, bör ja ... / Hjärta 12345

Min puls ökar cirka en halvtimme efter matintag, bör jag kolla upp detta? Det är en obehaglig känsla. Äter blodtryckssänkande medicin sedan två år tillbaka.

Hjärta 12345

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "Hjärta 12345" 

Det är inte helt ovanligt att man upplever hjärtklappningsbesvär efter måltid. Det finns en hel del tips på vad man ska undvika och utan att gå in på detaljer kan det hjälpa att äta lite mindre portioner, undvika extrema dieter av olika slag, undvika kaffe/koffein, te, alkohol och energidrycker samt undvika alltför mycket socker. För att kunna säga vilken typ av hjärtklappning det rör sig om måste man fånga den på ett EKG vilket kan vara lättare sagt en gjort om man bara får besvär ibland och om besvären är kortvariga. Tycker att du ska ta kontakt med primärvården för att gå igenom dina besvär ordentligt, göra en grundlig undersökning och kanske ta EKG och lite blodprover. 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-11-16

Övriga hjärtsjukdomar

ID: 72132

Hej! När jag ligger på rygg kan jag se aortan puls ... / Aortan

Hej! 

När jag ligger på rygg kan jag se aortan pulsera i buken. Detta är nåt jag alltid gjort, tror jag. Men nu började jag oroa mig över detta. Är det normalt? Är 41 år, väger 57 kg och har rätt platt mage. Frisk. Tacksam för svar.

Aortan

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "Aortan"! 

Hos smala personer så är det ofta mycket lätt att känna kroppspulsådern i buken (bukaorta). Det är absolut inget onormalt. Att du kan se omkringliggande vävnad häva sig i takt med pulsationerna i bukaorta är heller inget konstigt. Bukaorta har i normalfallet en dimension < 3.0 cm. Riskfaktorer för att få bråck på kroppspulsådern i buken är tex ärftlighet, manligt kön, hög ålder, rökning och bukfetma. 65 åriga män erbjuds en screeningundersökning med ultraljud av bukaorta. Har man ingen ärftlighet för bråck på kroppspulsådern eller någon vävnadssvaghet (ovanligt) så finns ingen anledning att kontrollera sin bukaorta utöver detta. Hoppas att du kan känna dig lite lugnare. 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-11-12

Förmaksflimmer

ID: 72093

Jag har perioder där jag har flera extraslag i minuten ... / Kim

Jag har perioder där jag har flera extraslag i minuten i flera dagar. Har undersökts med Ekg där inget synts men läkaren har hört ngr extraslag. Är det ofarligt att så här ihållande? Har nu haft det så i en vecka.

Kim

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "Kim"!

Extraslag är mycket vanligt förekommande och om man övervakar människor med långtids-EKG så har de allra flesta ett antal extraslag per dygn. De vanligaste extraslagen är SVES (supraventrikulära extraslag som kommer från hjärtats förmak) eller VES (ventrikulära extraslag som kommer från hjärtats kammare). Extraslag kan ibland vara relaterade till stress och hormoner. För kvinnor så kan antalet VES vara relaterade till menstruationscykeln och det är heller inte helt ovanligt att antalet extraslag blir vanligare i samband med klimakteriet. Extraslagen kan i perioder vara fler för att sedan försvinna i perioder. Oftast uppträder extraslagen i vila.Det jag råder dig är att söka din primärvårdsläkare för en genomgång. I denna bör man ta noggrann sjukhistoria och göra en klinisk bedömning samt kolla EKG, blodtryck mm. Man bör också kontrollera enkla blodprover. Man vill gärna fånga dessa extraslag på EKG för att säkert kunna säga vad det är för typ. Om extraslagen skulle uppträda vid ansträngning ska man gå vidare i utredningen och tex genomföra ett arbets-EKG. Om man har mycket besvär med extraslag kan man prova behandling med betablockerare som i vissa fall hjälper.Hoppas att detta var till någon hjälp.

Många hälsningar/Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-11-11

Stroke

ID: 72088

Hej! Jag har hereditet från både min mammas och mi ... / Linda 74

Hej! 

Jag har hereditet från både min mammas och min pappas sida vad gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Hur stor är risken att jag ex skulle drabbas av stroke? Är 42 år, tränar regelbundet, tycker jag äter rätt bra, röker inte, är ej överviktig. Om jag förstått det rätt så drabbas fler unga av stroke idag. Tacksam för svar:) 

Linda

Linda 74

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "Linda 74"!

När man pratar om riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom så brukar man nämna: rökning, ärftlighet, högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter, fetma och stress. Av dessa förefaller du enbart ha ärftlighet som riskfaktor så jag skulle bedöma din nuvarande risk för hjärt-kärlsjukdom som låg. Du är ung (om -74 står för ditt födelsedatum) och kvinna vilket också är gynnsamt i sammanhanget.Det är viktigt att du fortsätter upprätthålla sunda levnadsvanor med en god kost och motion. Primärvården eller företagshälsovården, om du har någon sådan, kan vid något tillfälle kontrollera ditt blodtryck och dina kolesterolvärden.

Många hälsningar/Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-11-11

Förmaksflimmer

ID: 72087

Hej, jag sökte akut för ihållande dubbelslag /extrasla ... / BORGANANETTE

Hej, jag sökte akut för ihållande dubbelslag /extraslag på hjärtat i Juni. De såg inget på Ekg vid 3 olika tillfällen då , läkaren hörde endast mina dubbelslag som hon sa är ofarliga. Jag fick åka hem och de klingade av. I går var jag till överläkaren som skulle ta del av mitt 24 timmars Ekg som jag haft på mig för några veckor sedan som en åtgärd efter det som hände i Juni. Det konstaterades där på mitt 24 timmars Ekg att jag haft 2 VES och 9 SVES , det gjordes även ett ultraljud på hjärtat som såg bra ut. Jag har vilopuls 56 och blodtryck 120/75. Jag fick åka hem utan planerad uppföljning. Är det farligt med mina VES och TES ? Vad är skillnaden ? Vad beror det på ? Jag tränar jättemycket och äter enligt 5:2 dieten , kan det utlösas av detta ? Hoppas på svar från en orolig kvinna.

BORGANANETTE

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "BORGANANETTE"!

Extraslag är mycket vanligt förekommande bland befolkningen. Hänger man på människor EKG utrustning i 24 timmar så kommer de allra flesta ha ett antal extraslag sett över dygnet.SVES är en förkortning som betyder supraventrikulära extraslag dvs extraslag som kommer från hjärtats förmak. VES står för ventrikulära extraslag dvs slag utlösta av hjärtats kammare. Både SVES och VES förekommer naturligt.I perioder av livet kan VES förekomma mer frekvent. VES kan till exempel vara relaterade till hormoner och förekomma mer rikligt under vissa delar av menstruationscykeln eller i klimakteriet. VES kan också utlösas av stress. Vanligtvis kommer VES i vila och är då godartade. Skulle VES komma i samband med arbete brukar vi rekommendera att man söker läkare för utredning med till exempel arbets-EKG. Om man har besvärande många VES (och det förefaller du ju absolut inte ha) så kan man testa behandling med betablockerare.Du verkar fått en bra genomgång. Varken långtids-EKG eller ultraljud visade något avvikande och ditt blodtryck ligger fint. Hoppas att du kan vila i detta. 

Många hälsningar/Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

Jag svarar på dina frågor om hjärta/kärl

Dr Annica Ravn-Fischer

martin

Överläkare för kardiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

 

Jag har tidigare svarat på dina frågor

Dr Anders Dahlqvist

martin

Avdelningen Kvinnohjärt-programmet, Saltsjöbadens sjukhus.