Fråga doktorn om hjärta/kärl

Här kan du skicka in din egen fråga om hjärta/kärl till vår expert Annica Ravn-Fischer.

Vårt mål är att skicka personliga svar på alla frågor inom en vecka. Notera att svaren inte är en ersättning för professionell medicinsk rådgivning. Du kan heller inte ställa frågor om specifika läkemedel - dessa bör du ställa till din behandlande läkare. Läs gärna tidigare frågor för att se om det svarar på din fråga.

Välkommen att ställa din fråga!

Sök bland andras frågor och svar

Sök inom en tidsperiod:

Från:
Till:
Sök

Hjärta/kärl

2016-12-11

Övriga hjärtsjukdomar

ID: 72316

Hej! Jag har en bekant man som är 63 år och har st ... / Maki

Hej! 

Jag har en bekant man som är 63 år och har stenter i hjärtat och i benet. Han äter nu regelbundet medicin som jag kommer att skriva nedan i en lista. Plavix (klopidogrel) 75 mg 1 tablett på morgonen Rosvera (rouvastatinum) 20 mg 1 tablet på kvällen Aspirin 100 mg 1 tablet om dagen Lopril (mot högt blodtryck) Denne man har ätit i många år nu dessa mediciner. Sedan ett år tillbaka så har han känt svår smärta i sina ben, vilket gör att han har svårt att gå. Jag har inte någon kunskap om mediciner men jag råkade läsa på internet att statiner (i detta fall Rouvastatinum) kan ge sådana biverkningar med till och med allvarliga muskelskador. Jag tycker annars att han äter för många mediciner för blodförtunning. Min fråga lyder: Kan det vara just Rosvera (rouvastatinum) som kan ha gett honom besvär med benen (muskler). I så fall, vad skulle ni rekomendera? 

Mvh Makfire Petrovci

Maki

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "Maki"! 

När man har en utbredd åderförkalkningssjukdom som din vän förefaller ha eftersom han har både kranskärlssjukdom och fönstertittarsjuka (claudicatio) så är det jätteviktigt att behandla blodfetterna. Av detta skäl har han fått Crestor (rosuvastatin) insatt. Crestor kan ge lättare muskelbiverkningar hos 1-10% av de som använder läkemedlet. Svårare muskelbiverkningar är mer ovanligt. Om din vän tolererat medicinen i många år så tycker jag att det är rimligt att leta andra orsaker till hans ökade besvär från benen. Kanske har hans fönstertittarsjuka förvärrats? Föreslår att han kontaktar sin läkare för en förnyad undersökning. En sådan kan omfatta att man mäter blodtrycket ut i båda benen. Det är inte ovanligt att stå på 2 st läkemedel som hämmar blodplättarna och förhindrar blodkoagulation när man har fått ett nät inlagt i hjärtats kranskärl. Första året efter ballongvidgning i hjärtats kranskärl så står nästan alla på dubbel blodförtunnade medicin. Du nämner inte hur länge sedan det var din vän gjorde sitt ballongvidgningsingrepp med stentinläggning men det finns säkert ett skäl till att han äter både aspirin (Trombyl) och Clopidogrel. Medicinering är således mycket viktigt när man har en utbredd åderförkalkningssjukdom för att förhindra att nya hjärtinfarkter mm uppstår. Det är också viktigt att parallellt med medicinering se över sina levnadsvanor. Dessa levnadsvanor omfattar: Rökstopp, motion och hälsosam kost. Avslutningsvis: Eftersom din vän inte förefaller må så bra rekommenderar jag att han tar kontakt med sin läkare för en noggrann genomgång. 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-12-11

Övriga hjärtsjukdomar

ID: 72313

Hej Kvinna på 54 år, fick i mars 2016 veta att jag har ... / Jävla otur

Hej Kvinna på 54 år, fick i mars 2016 veta att jag har bikuspida aortaklaffar samt dilaterad aorta ascendens på 48 mm. Upptäcktes i samband med vs bröstcancer och inför cytostatika. Genomgick UKG av hjärtat i mars och augusti 2016 och kommer att följas upp var 12:e månad, det finns ingen historik då jag aldrig uppsökt läkare tidigare. Har ständig oro att aortan ska "spricka/gå sönder". Bör jag gå på tätare kontroller? Vad kan jag göra? Vad kan läkarna göra? 

Tacksam för svar/Eva-Lena

Jävla otur

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "Otursförföljd"! 

Bicuspid aortaklaff betyder att din klaff i kroppspulsåderns första del har två klaffblad istället för tre (som är det normala). Bicuspid aortaklaff är ett av de vanligaste medfödda hjärtfelen och förekommer hos 1-2% av befolkningen. Ibland föreligger en ärftlig komponent i utvecklandet av bicuspid aortaklaff i fosterstadiet.   När aortaklaffen består av enbart två klaffblad så kan klaffen slitas fortare och den kan både börja läcka och bli förträngd. Bicuspid aortaklaff är ofta förknippat med en vidgning av första delen av kroppspulsådern. Normalt brukar diametern i uppåtstigande delen av kroppspulsådern hos en kvinna vara < 35 mm. I ditt fall mäter kroppspulsådern 48 mm och är förstorad. Hur tätt man ska följa aortaklaffen och kroppspulsåderns diameter beror på hur måtten utvecklar sig över tid. Om kroppspulsådern vidgar sig fort så ska den följas tätt (halvårsvis) och kanske till och med opereras. Om klaffen fungerar bra och vidgningen går långsamt kan man följa förloppet årsvis. I ditt fall verkar man ha glesat kontrollerna från halvårsvis till årsvis vilket jag skulle tro beror på att diametern inte ändrat sig nämnvärt. Förutom att gå på ultraljudskontroller av hjärtat så är det viktigt att se till att blodtrycket ligger bra, helst < 130 mmHg. Skulle din klaff/kroppspulsåder behöva opereras så görs dessa ingrepp på thoraxkirurgisk klinik som finns på samtliga universitetssjukhusen i Sverige. Kirurgerna har god vana av denna typ av ingrepp och komplikationsriskerna är mycket låga. Hoppas att du fick veta lite mer och känner dig lite lugnare. 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

Finns det någon anledning att misstänka att min dilaterad aorta ascendens kan bero på Marfans Syndrome då jag har en bicuspid aortaklaff? Kan man ha båda delarna? Är det lätt/svårt att testa för Marfan. Är mycket orolig för ev ärftlighet till barn och barnbarn. Har dock inga ytterligare symtom förutom dilaterad aorta ascendens.

Jävla otur

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "Jävla otur"! 

Inledningsvis vill jag säga att du INTE ska vara rädd för att ha Marfans syndrom. Nedan följer en kort beskrivning av va Marfans syndrom är: Marfans syndrom en ovanlig bindvävssjukdom som oftast är ärftlig och som drabbar 10-20 personer per 100 000. Den ärftliga formen nedärvs så kallat autosomalt dominant vilket innebär att 50% av barnen får sjukdomen och 50% är friska. Personer med Marfans syndrom är ofta långa (män kring 200 cm och kvinnor kring 180 cm) och smala samt har smala armar, ben och fötter. Marfan kan ge symtom från hjärt-kärlsystemet, lungorna, skelettet, lederna och ögonen (ofta närsynthet pga näthinneförändringar och linsluxation). Symtomen visar sig under uppväxtåren eller i vuxen ålder och svårighetsgraden varierar mycket. Diagnosen Marfan ställs ofta genom de kliniska symtomen och då framför allt genom aortarotsaneurysm och linsluxation. Orsaken till Marfan är en förändring (mutation) i en gen som påverkar ett bildningen av ett protein som kallas fibrillin 1. Denna mutation kan man finna hos 70-90% av de som har kliniska symtom i form av aortarotsaneurysm och linsluxation. Fibrillin 1 är viktigt för styrkan i bindväven. Vid Marfan är bindväven försvagad, och eftersom bindväv finns i hela kroppen påverkas flera olika organsystem av sjukdomen. Bindvävssvagheten gör att kroppspulsådern (aortan) kan utvidgas. För att undvika att kärlväggen brister kontrolleras Marfan-patienter noga (Marfan-patienter följs med årliga kontroller) . Marfan-patienter övervägs för operation då aortadiametern överstiger 4.5 cm. Det finns ingen bot mot Marfans syndrom, men man försöker förebygga och behandla symtomen. När man går igenom litteraturen finns ingen tydlig koppling mellan Marfans syndrom och samtidig förekomst av bicuspid aortaklaff. Hittade en liten studie från 2012 som fann en lätt ökad frekvens av bicuspid aortaklaff hos Marfanpatienter jämfört med en frisk befolkning men något tydligt vetenskapligt bevis att bicuspid klaff och Marfan skulle hänga ihop fann jag inte. Att du skulle vara en oupptäckt Marfan-patient håller jag för högst osannolikt. Det är betydligt mer sannolikt att du enbart har en bicuspid aortaklaff och en vidgning av kroppspulsådern (1-2% i befolkningen har detta). Tycker därför att du inte ska vara orolig. 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

Oavsett orsak till utvidgningen av aortan, bör mina barn, 24 och 27 år gamla få sina hjärtan undersökta med ultraljud för att utesluta ev ärftlighet? Vart vänder man sig i så fall? Känner mig inte trygg med den uppföljning jag får (Jönköping) kan man be att få komma till hjärtmottagningen i Linköping där jag kommer att opereras när det blir aktuellt (typ second opionen)? Mycket tacksam för dina svar

Jävla otur

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej igen "Jävla otur"! 

Som jag berättat i tidigare korrespondens så är en bicuspid aortaklaff ett av de vanligaste medfödda hjärtfelen och förekommer hos 1-2% av befolkningen. Av dessa får upp till hälften en vidgning av första delen av kroppspulsådern. Första-grads släktingar (barn) som har en förälder med bicuspid aortaklaff löper en ca 10-30%-ig risk att ha bicuspid aortaklaff och/eller att utveckla vidgning (aneurysm) i första delen av aorta. ACC (American College of Cardiology) och AHA (American Heart Association) rekommenderar att förstagrads-släktingar till personer med bicuspid aortaklaff ska screenas för sjukdomen Screening görs lämpligen med ultraljud där man oftast ganska lätt kan se hur aortaklaffen ser ut och dessutom lätt kan mäta första delen av aorta. Om du inte är nöjd med uppföljning på hemorten så tycker jag att du kan be om remiss till annat sjukhus. 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-12-04

Blodproppar

ID: 72269

Jag är ordinerad Eliquis och äter en tablett morgon och ... / Hans Sandå

Jag är ordinerad Eliquis och äter en tablett morgon och kväll. I samband med ordinationen så fick jag en halskedja, som säger att jag äter blodförtunnande medicin. Problemet är att kedjan är försvunnen och nu skall jag åka utomlands på tisdag den 6 dec. Hur och var kan jag få en ny halskedja?

Hans Sandå

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "Hans" ! 

Enklaste sättet är nog att gå förbi den mottagning som förskrev din medicin. Där har de säkert ett extra "startkit" inklusive halsband att dela ut. Det går nog fortast om du ska resa iväg redan på tisdag. Sådana startkit finns på de flesta ställen som initierar behandling med blodförtunning. Hoppas att du får en trevlig resa! 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-12-02

Övriga hjärtsjukdomar

ID: 72262

Då och då "bubblar" det till i hjärttrakten. Bör jag va ... / Va

Då och då "bubblar" det till i hjärttrakten. Bör jag vara orolig? Kontaktat läkare angående det tidigare och de säger att det kan vara luft vid tarmen som känna så där?

Va

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "Va"! 

Det är lite svårt att på rak arm säga vad "bubblandet" runt hjärttrakten kan vara för något. Kanske kan det vara luft i matstrupe, magsäck eller tarm. I avsaknad av andra symtom så förefaller det inte vara något illavarslande. Skulle besvären tillta så kan du söka din vårdcentral för vidare utredning. Något mer råd har jag svårt att ge. 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-11-28

Övriga hjärtsjukdomar

ID: 72238

Jag har kraftig huvudvärk, smärta i bröstet,högt bltr ä ... / Lisa

Jag har kraftig huvudvärk, smärta i bröstet,högt bltr även under sömn, låg vilopuls. Trots bltr .med. Har jag i vila157/97. Är 58 år vältränad, varför får jag inte ner trycket?

Lisa

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej Lisa! 

Ska försöka svara så gott jag kan med de upplysningar du lämnat. Högt blodtryck kallas även "hypertoni" och definieras som ett tryck över 140/90 mmHg (130/80 mmHg för diabetiker). När man behandlar blodtrycket så strävar man alltså att nå under dessa värden. Ett högt blodtryck kan i längden slita på organ som hjärta, hjärna och njurar och det är därför angeläget att behandla blodtrycket. Ett förhöjt blodtryck kan gå utan symtom men kan även ge huvudvärk, lindrig yrsel, trötthet och obehag i bröstet. Förhöjt blodtryck delas ofta in i - Primär hypertoni eller så kallad essentiell hypertoni (ca 85% av all hypertoni).   Orsakerna är ofta multifaktoriella dvs det höga blodtrycket beror på flera saker tex: Ärftliga faktorer, hög ålder, stress, rökning, övervikt, sömnapné (snarkning), diabetes, för lite fysisk aktivitet, hög alkoholkonsumtion och högt saltintag. - Sekundär hypertoni (10-15% av all hypertoni). Orsakas av sjukdomar i njurar, hormonproducerande organ, av läkemedel ect. För att veta mer vilken typ av högt blodtryck som du lider av behöver man göra utredningar. En basal hypertoni-utredning görs i primärvården och omfattar: Genomgång av sjukhistoria, ärftlighet, klinisk undersökning, kontroll av blodtryck, EKG, kontroll av blodprover (blodvärde, saltbalans, njurfunktion, blodsocker, blodfetter, provtagning på urin (äggvita, socker mm). Vissa vårdcentraler har även möjlighet att göra 24 timmars blodtrycksmätning. Den primära hypertonin sköts oftast i primärvården. Ibland räcker det inte med en blodtryckssänkande medicin utan man kan behöva kombinera flera preparat för att nå önskvärd effekt. Genom att ha sunda levnadsvanor, inte röka, undvika alkohol, äta nyttig mat och  motionera kan du själv hjälpa till och sänka ditt blodtryck. Om man misstänker så kallad sekundär hypertoni (som är ovanligt) bör man remitteras till specialist inom tex invärtesmedicin för vidare utredning. Då görs ultraljud njurar/njurartärdoppler, dygnssamling av urin samt ytterligare blodprovstagning. Du verkar redan ha genomgått 24 timmars blodtrycksmätning som indikerar att trycket är högt även nattetid. Tycker att du ska gå tillbaka till din läkare och rådgöra med denna/denne vad nästa steg är och även be din läkare värdera det obehag du upplevt i bröstet. Om man kör fast i primärvården bör du be om en remiss till läkare som är specialister inom fältet. Det är viktigt att få ner trycket till målnivåer dvs under 140/90 mmHg och nu för tiden finns många bra blodtrycksmediciner så ge inte upp! 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-11-27

Övriga hjärtsjukdomar

ID: 72223

Hej! Har fått sedan i våras då och då väldigt ont ... / R.L/Lin+Lis

Hej! 

Har fått sedan i våras då och då väldigt ont i armarna. Kan knappt lyfta dem. Ganska så ont i brösttrakten och detta även då och då. Har till detta sedan många år tillbaka ett högt blodtryck (oftast över 200-225). Tar varje dag blodtrycks-sänkande mediciner men verkar ha samma effekt som jordnötter. Till detta elände en elak huvudvärk med migrän och då ungefär en gång i veckan. Undrar vad det rör sig om. Har givitvis sökt för detta men fått så många olika svar att en smärre avhandling kan nedtecknas. Kan och skall erkänna att jag börjar bli väldigt trött på dessa symptom. Som slutkläm kan jag också säga att jag är en normal svensk kille på drygt de 60, röker ej eller dricker alkohol!

R.L/Lin+Lis

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "R.L/Lin+Lis" 

Det gör mig bekymrad att höra över ditt höga blodtryck. Ett normalt blodtryck bör ligga  under 140/90 mmHg. Om blodtrycket ligger förhöjt under en längre period innebär det risk för organskada på tex njurar och hjärta. Att ligga på blodtrycksnivåer på 200-225 mmHg trots pågående blodtrycksbehandling är inte bra alls. Riskfaktorer för att utveckla högt blodtryck är tex: Ärftlighet, kön, ålder, höga blodfetter, diabetes, övervikt, levnadsvanor (Tobak, alkohol, kost, vikt, motion), snarkning, dagtrötthet och stress. Genom att ha sunda levnadsvanor kan man själv hjälpa till och sänka sitt blodtryck. Av ditt mail framgår inte hur du är utredd. När man har så pass högt blodtryck som du bör man utredas av en specialist i invärtesmedicin och genomgå en rad utredningar. Högt blodtryck kan uppstå i sig själv (primär hypertoni som är vanligast) eller vara orsakat av andra mekanismer tex nedsatt njurfunktion eller hormonella sjukdomar (sekundär hypertoni som är ovanligt). I en omfattande utredning av högt blodtryck ingår att man tar blodprover, urinprover, gör en 24 timmars blodtrycksmätning, gör ultraljud njurar/ njurartärdoppler, 24 timmars urinsamling, hjärtutredning, utredning av kroppspulsådern mm. Högt blodtryck kan gå utan symtom men kan även ge trötthet, huvudvärk och svullnad i vävnaden. Du beskriver att du har ont i armarna och i brösttrakten. Det är svårt att säga om detta beror på ditt höga blodtryck men andra hjärtrelaterade diagnoser tex kärlkramp måste uteslutas. Du behöver en bra blodtrycksmedicinering som oftast uppnås genom att flera olika typer av blodtryckssänkande mediciner kombineras. Jag vill uppmuntra dig att söka omgående för att få hjälp med ditt blodtryck och ditt obehag i armar och bröstkorg. Om du inte upplever att du får tillräcklig hjälp via din vårdcentral råder jag dig att be om en remiss till specialistläkare inom området. 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-11-23

Förmaksflimmer

ID: 72196

Hej! Jag är en frisk kille som är 23 år gammal och ... / extraslag i hjärtat

Hej! 

Jag är en frisk kille som är 23 år gammal och jag brukar hålla igång med träning t.ex. gym och löpning. Saken är att jag har haft nyss hjärtrusning och gjorde EKG undersökning men allt såg bra ut samt blodtrycket också gjorde det för nån vecka sen. Men har just nu extraslag bara och vissa kan vara lite obehagliga men fick igen nån hjärtrusning när jag låg och vilade. Ska jag gå förbi läkaren och kolla upp det igen? Dom har sagt att jag är frisk och hjärtat ser bra ut men man blir ändå lite orolig när det kommer igen.

extraslag i hjärtat

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej " Extraslag i hjärtat" 

Extraslag och hjärtklappning är något som är mycket vanligt i befolkningen och i de flesta fall alldeles godartade. För att kunna ställa diagnos är det viktig att man lyckas fånga besvären på någon form av EKG. Ett EKG taget vid en viss tidpunkt säger inte alltid så mycket eftersom sannolikheten att man har pågående besvär just då är så liten. Istället kan man be primärvården skriva remiss (antingen direkt eller via en hjärtmottagning) för långtids-EKG registrering. Då har man möjlighet att skicka med dig en lite EKG-dosa hem. Med denna lilla dosa uppmanas du leva som vanligt och blir samtidigt EKG övervakad i 1-7 dygn beroende på vilken utrustning man använder. Primärvården brukar kunna vara behjälplig med en basal utredning av dina besvär. I denna ingår att man fördjupar sig i dina besvär och gör en noggrann klinisk undersökning. I en sådan utredning bör man även kontrollera vissa blodprov (tex blodstatus, saltbalans, njurprov, infektionsprover, sköldkörtelprover etc). Extraslag kan komma både från hjärtats förmak och kammare. Oftast uppträder besvären i vila och är då nästan alltid godartade. Om man får mer besvär när man anstränger sig brukar vi rekommendera att en kardiolog (hjärtspecialist) deltar i bedömningen. Man brukar då utreda med tex arbetsprov och ibland hjärtultraljud. En vanlig och helt naturlig orsak till hjärtklappning är att pulsen är regelbunden men går lite för fort. Detta kan man uppleva vid stress, infektion, feber, sköldkörtelrubbningar etc. Besvären går över av sig själv när man behandlar grundorsaken. Andra former av hjärtklappningsbesvär (tex förmaksflimmer, förmaksfladder, extra ledningsbanor och återkopplings-hjärtklappningar) förekommer också. Dessa är ovanligare och behandlas med läkemedel eller operation. Men som sagt, be vårdcentralen om hjälp att starta upp en utredning enligt ovan. Sannolikheten att dina besvär är godartade är stora så jag tycker inte att du ska vara alltför orolig. Du förefaller ju vara en frisk och vältränad 23 åring! 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-11-22

Övriga hjärtsjukdomar

ID: 72183

Min puls ökar cirka en halvtimme efter matintag, bör ja ... / Hjärta 12345

Min puls ökar cirka en halvtimme efter matintag, bör jag kolla upp detta? Det är en obehaglig känsla. Äter blodtryckssänkande medicin sedan två år tillbaka.

Hjärta 12345

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "Hjärta 12345" 

Det är inte helt ovanligt att man upplever hjärtklappningsbesvär efter måltid. Det finns en hel del tips på vad man ska undvika och utan att gå in på detaljer kan det hjälpa att äta lite mindre portioner, undvika extrema dieter av olika slag, undvika kaffe/koffein, te, alkohol och energidrycker samt undvika alltför mycket socker. För att kunna säga vilken typ av hjärtklappning det rör sig om måste man fånga den på ett EKG vilket kan vara lättare sagt en gjort om man bara får besvär ibland och om besvären är kortvariga. Tycker att du ska ta kontakt med primärvården för att gå igenom dina besvär ordentligt, göra en grundlig undersökning och kanske ta EKG och lite blodprover. 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-11-16

Övriga hjärtsjukdomar

ID: 72132

Hej! När jag ligger på rygg kan jag se aortan puls ... / Aortan

Hej! 

När jag ligger på rygg kan jag se aortan pulsera i buken. Detta är nåt jag alltid gjort, tror jag. Men nu började jag oroa mig över detta. Är det normalt? Är 41 år, väger 57 kg och har rätt platt mage. Frisk. Tacksam för svar.

Aortan

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "Aortan"! 

Hos smala personer så är det ofta mycket lätt att känna kroppspulsådern i buken (bukaorta). Det är absolut inget onormalt. Att du kan se omkringliggande vävnad häva sig i takt med pulsationerna i bukaorta är heller inget konstigt. Bukaorta har i normalfallet en dimension < 3.0 cm. Riskfaktorer för att få bråck på kroppspulsådern i buken är tex ärftlighet, manligt kön, hög ålder, rökning och bukfetma. 65 åriga män erbjuds en screeningundersökning med ultraljud av bukaorta. Har man ingen ärftlighet för bråck på kroppspulsådern eller någon vävnadssvaghet (ovanligt) så finns ingen anledning att kontrollera sin bukaorta utöver detta. Hoppas att du kan känna dig lite lugnare. 

Många hälsningar /Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

2016-11-12

Förmaksflimmer

ID: 72093

Jag har perioder där jag har flera extraslag i minuten ... / Kim

Jag har perioder där jag har flera extraslag i minuten i flera dagar. Har undersökts med Ekg där inget synts men läkaren har hört ngr extraslag. Är det ofarligt att så här ihållande? Har nu haft det så i en vecka.

Kim

Dr Annica Ravn-Fischer

Hej "Kim"!

Extraslag är mycket vanligt förekommande och om man övervakar människor med långtids-EKG så har de allra flesta ett antal extraslag per dygn. De vanligaste extraslagen är SVES (supraventrikulära extraslag som kommer från hjärtats förmak) eller VES (ventrikulära extraslag som kommer från hjärtats kammare). Extraslag kan ibland vara relaterade till stress och hormoner. För kvinnor så kan antalet VES vara relaterade till menstruationscykeln och det är heller inte helt ovanligt att antalet extraslag blir vanligare i samband med klimakteriet. Extraslagen kan i perioder vara fler för att sedan försvinna i perioder. Oftast uppträder extraslagen i vila.Det jag råder dig är att söka din primärvårdsläkare för en genomgång. I denna bör man ta noggrann sjukhistoria och göra en klinisk bedömning samt kolla EKG, blodtryck mm. Man bör också kontrollera enkla blodprover. Man vill gärna fånga dessa extraslag på EKG för att säkert kunna säga vad det är för typ. Om extraslagen skulle uppträda vid ansträngning ska man gå vidare i utredningen och tex genomföra ett arbets-EKG. Om man har mycket besvär med extraslag kan man prova behandling med betablockerare som i vissa fall hjälper.Hoppas att detta var till någon hjälp.

Många hälsningar/Annica Ravn-Fischer

PermalänkVisa

Jag svarar på dina frågor om hjärta/kärl

Dr Annica Ravn-Fischer

martin

Överläkare för kardiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

 

Jag har tidigare svarat på dina frågor

Dr Anders Dahlqvist

martin

Avdelningen Kvinnohjärt-programmet, Saltsjöbadens sjukhus.