Länkar

  

Afasiförbundet i Sverige
Hemsida: http://www.afasi.se/

Apoteket, kundcentrum
Hemsida: http://www.apoteket.se/

Diskrimineringsombudsmannen
Hemsida: http://www.do.se

FASS
Hemsida: http://www.fass.se/

Försäkringskassan
Hemsida: http://www.forsakringskassan.se/

Mydigheten för delaktighet
Hemsida: http://www.mfd.se/

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Hemsida: http://www.hjart-lung.se/

Neuroförbundet
Hemsida: http://www.neuroforbundet.se

Njurförbundet
Hemsida: http://www.njurforbundet.se/

Riks-Stroke
Hemsida: http://www.riks-stroke.org/

Råd om vård, 1177
Hemsida: http://www.1177.se

Socialstyrelsen
Hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/

STROKE-Riksförbundet
Hemsida: http://www.strokeforbundet.se/

Svenska Diabetesförbundet
Hemsida: http://www.diabetes.se/

Överviktigas Riksförbund
Hemsida: http://www.overvikt.se/