Om benartärsjukdom

Benartärsjukdom, även kallat perifer arteriell sjukdom – PAD, är en åderförkalkningssjukdom som drabbar benens artärer. Åderförkalkning i blodkärlen (ateroskleros) är en process som påverkar hela det vaskulära systemet (kärlsystemet) i kroppen och är en av våra vanligaste och allvarligaste folksjukdomar. Ateroskleros gör att blodkärlet blir trängre så att blodet får svårt att passera. Man får en förträngning som kan leda till kärlkramp, det vill säga en minskning av blodflödet som ger syrebrist i musklerna.

En person med benartärsjukdom får smärtor i benen när hon promenerar. Smärtan avtar i vila, därav benämningen fönstertittarsjuka, det vill säga man stannar upp för att återhämta sig från besvären och tittar samtidigt i skyltfönster för att fördriva tiden. Om ett åderförkalkat kärl skadas eller brister aktiveras blodplättar, trombocyter, som finns i blodet och en blodpropp (trombos) bildas. Blodproppsbildning inuti stora blodkärl som vener och artärer kan leda till att blodflödet till viktiga organ begränsas eller upphör helt. Detta förlopp benämns aterotrombos och kan leda till hjärtinfarkt, stroke eller död.

Benartärsjukdom är vanligt i Sverige. Man räknar med att nästan en femtedel av alla äldre har någon grad av sjukdomen. Cirka åtta procent av alla mellan 60-65 år har sjukdomen och siffrorna stiger till 47 procent hos patienter mellan 85-90 år. I högriskpopulationer, exempelvis diabetiker, räknar man att 20 procent av alla över 40 år har sjukdomen. Om man även räknar med dem som saknar symtom men där undersökningar visar tecken på åderförkalkning, är det ännu fler. Män drabbas tidigare än kvinnor men fler kvinnor än men är drabbade.Rökare löper ökad risk att få benartärsjukdom. Högt blodtryck, höga kolesterolvärden och diabetes är andra vanliga riskfaktorer.

 

Kortfakta:

  • Benartärsjukdom (fönstertittarsjuka) är en åderförkalkningssjukdom som drabbar de perifera kärlen i benen
  • Benartärsjukdom är vanligt i Sverige. Man räknar med att nästan en femtedel av alla äldre har någon grad av sjukdomen. Fler kvinnor än män är drabbade
  • I högriskpopulationer, exempelvis diabetiker, räknar man att 20 procent av alla över 40 år är drabbade
  • Rökning, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, diabetes, uttalad övervikt, fysisk inaktivitet och tidigare fall av hjärtsjukdom samt stroke är de främsta riskfaktorerna
  • Hjärt-kärlsjukdomar orsakade av blodproppsbildning i åderförkalkade blodkärl (aterotrombos) är den dominerande dödsorsaken i Sverige och andra delar av världen

Källor: Socialstyrelsen,
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Karlkramp-i-benen/
Hjärt-lungfonden, Sigvant et al, Journal of Vascular Surgery, June 2007.

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen