Behandling

Vid prevention och behandling är det därför viktigt att ta hänsyn till aterotrombossjukdomens utbredning. Så kallad polyvaskulär sjukdom innebär att aterotrombossjukdom föreligger i flera kärlbäddar och innebär ökad risk för hjärtinfarkt, stroke eller död.

Den viktigaste insatsen vid benartärsjukdom är att behandla riskfaktorer som förvärrar kärlsjukdomen. Livsstilförändringarna i form av rökstopp, motion och ändrad diet är viktiga liksom normalisering av blodtryck, blodfetter och blodsocker med lämpliga mediciner. För att förhindra proppbildning i kärlen ordineras ofta blodproppsförebyggande (trombocythämmande) läkemedel. Om benartärsjukdom är så allvarlig att den inkräktar på livskvalitet eller förmåga att genomföra arbete kan behandling göras antingen i form av operation eller i form av ballongvidgning av kärlet för att återställa blodflödet.  


Källor:
Socialstyrelsen,
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Karlkramp-i-benen/#section-2 ,
Hjärt-lungfonden, Sigvant et al, Journal of Vascular Surgery, June 2007.


Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hjärta/kärl.

Gå till Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen