Diagnos

Diagnos ställs utifrån sjukhistorien i kombination med kroppsundersökning samt kontroll av blodcirkulationen genom att man lyssnar på hjärtat och tar pulsen på flera olika ställen. Man brukar också mäta ABI (Ankel-brakial index) vilket innebär att man jämför blodtryck i ben och armar. Om blodtrycket i benen är betydligt lägre än i armarna föreligger vanligen benartärsjukdom.

Hjärt-kärlsjukdomar orsakade av blodproppsbildning (aterotrombos) till följd av åderförkalkning i blodkärlen (ateroskleros), är den dominerande dödsorsaken i Sverige och andra delar av världen. Numera är det välkänt att patienter med någon form av aterosklerotisk kärlsjukdom också i högre utsträckning drabbas av andra komplikationer förknippade med åderförkalkade blodkärl och blodproppsbildning. Trots det har många patienter uppfattningen att benartärsjukdom är en harmlös åkomma. Även bland läkare är det många som inte känner till att personer med exempelvis benartärsjukdom har påtagligt ökad risk att inom några år drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Åderförkalkning i benen är nämligen en stark varningssignal om att andra kärl i kroppen oftast också är drabbade, till exempel i hjärtat eller hjärnan.


Källor:
Socialstyrelsen,
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Karlkramp-i-benen/#section-1 ,
Hjärt-lungfonden, Sigvant et al, Journal of Vascular Surgery, June 2007.


Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hjärta/kärl.

Gå till Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen