Frågor och svar

Vad ska jag göra för att inte bli sjuk igen?

Det är viktigt att du tar dina mediciner så som din doktor sagt. Om du röker är det av största vikt att du slutar röka.

Att se över din kost och minska på mättat fett och att äta frukt och grönt. Rekommendationen är att du äter ca 0,5 kg frukt och grönsaker varje dag. Till detta kommer att du bör motionera regelbundet.

Hur länge ska jag ta de mediciner jag fått?

Som regel är det så att de mediciner du har fått ska du äta livet ut. Det kan dock vara så att någon medicin ska tas under en begränsad tid. Om du är osäker rådfråga din doktor. Skulle du få biverkningar av dina mediciner ska du prata med din doktor och inte bara sluta att ta medicinen.

Om jag får ont i bröstet när jag motionerar – är det kärlkramp?

Det kan vara kärlkramp. Det du kan göra för att ta reda på om det är kärlkramp är att vila och ta nitrat. Om smärtan ger vika direkt kan man nog utgå från att det rör sig om kärlkramp.

Hur ska mitt blodtryck vara?

Man anger blodtrycket med två värden, som mäts i mmHg. Det systoliska (övre) mäts då hjärtat drar sig samman och det diastoliska (undre) mellan två hjärtslag.

Blodtrycket hos vuxna oberoende av ålder och kön skall vara högst 140/90 mmHg. Har du diabetes skall det vara 130/80 eller lägre. Är ditt blodtryck mer än 140/90 säger man att du har hypertoni, dvs högt blodtryck.

Hur ska mina blodfetter vara?

Den nivå som är önskvärd är:

Kolesterol <5,0 mmol/l, vid hög risk för hjärt-kärlsjukdom <4,5mmol/l

LDL <3,0 mmol/l, vid hög risk för hjärtkärlsjukdom <2,5 mmol/l

HDL >1,0 mmol/l för män och >1,3 mmol/l för kvinnor

Triglycerider <1,5 mmol/l

En triglyceridnivå på >1,7 mmol/l i kombination med HDL <1,0 mmol/l för män resp <1,3 mmol/l för kvinnor kan innebära ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Hur länge ska jag vara sjukskriven?

Som regel är du sjukskriven 4-8 veckor efter hjärtinfarkt, och ca 12 veckor efter en kranskärlsoperation. Här får göras en bedömning utifrån vilket yrke du har.

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen