Kvinnor och hjärtinfarkt

Kvinnor drabbas av samma hjärtkärlsjukdomar som män men kvinnor insjuknar i regel tio år senare än män. Idag är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor över 55 år och det är fler kvinnor som dör i hjärtinfarkt än i bröstcancer.

Till skillnad mot män kan symtomen vid hjärtinfarkt hos kvinnor vara mer diffusa. De har oftare symtom som illamående, andnöd och hjärtklappning än män och sannolikt en högre förekomst av så kallade tysta infarkter. Det betyder att sjukdomen inte behöver ge klassiska besvär som ihållande smärta. Därför upptäcks hjärtinfarkt i enstaka fall av en slump vid till exempel hälsokontroller då man tar EKG.

Kvinnor dröjer längre än män med att söka sjukvård vid hjärtinfarkt. Orsakerna till detta är säkert flera. En av orsakerna kan vara att de tolkar sina symtom annorlunda än män och mindre ofta misstänker att symtomen kommer från hjärtat. En annan orsak kan vara att omgivningen misstolkar kvinnors symtom. En tredje orsak kan vara att kvinnor mer ofta är ensamma och inte har någon att rådfråga.

Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hjärta/kärl.

Gå till Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen