Ordlista

AKS – akut kranskärlssjukdom eller akuta koronara syndrom

Sjukdomar som mycket plötsligt drabbar hjärtats kranskärl

Angina pectoris

Kärlkramp

Angiografi

Kranskärlsröntgen

Artär

Blodkärl som leder syresatt blod

Arytmi

Hjärtrytmrubbning

Ateroskleros

Förträngning i kärlen, åderförkalkning

Ballongvidgning, PCI (Percutan coronar intervention)

Metod som används för att vidga blodkärlet vid förträngning eller propp

Bypass-operation

Operation där ett friskt kärl leds förbi ett förkalkat kärl så att blodet kan passera

Glukosintolerans

Förstadium till diabetes som innebär att blodsockret sjunker långsammare än vad som är normalt

Hjärtscintigrafi

Bilder av hjärtats genomblödning framkallas genom att ett radioaktivt ämne sprutas in i armen

Kranskärl

Blodkärlen som försörjer hjärtmuskeln med blod

Plack

Kalk, fett och bindväv som fläckvis lagras i blodkärlens väggar

Retledningssystem

Elektriskt system i hjärtat som gör att hjärtmuskeln drar ihop sig

Sinusknuta

Nervknut i hjärtat som skickar ut elektriska impulser

Stent

Nät som håller blodkärlet utspänt efter en ballongvidgning

Trombolysbehandling

Läkemedel som ges för att lösa upp en blodpropp

Ven

Blodkärl som leder syrefattigt blod

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen