Sjukdomsbeskrivning

AKS - akut kranskärlssjukdom

Eftersom hjärtat är en muskel så behöver det, precis som resten av kroppen, syre och näringsämnen för att orka med sitt hårda arbete. Blodkärlen som försörjer hjärtmuskeln kallas kranskärl.

Akut kranskärlssjukdom eller AKS, som det förkortas, är namnet på sjukdomar som mycket plötsligt drabbar hjärtats kranskärl. Till dessa sjukdomar hör hjärtinfarkt och akut kärlkramp i hjärtat. Det som händer vid en kranskärlssjukdom är att blodflödet i något av hjärtats kranskärl försämrats. Nästan alltid beror det på förträngningar i kärlen, ateroskleros.

På grekiska betyder ateroskleros ”hård gröt”, vilket är en bra beskrivning eftersom åderförkalkning innebär att kalk, fett och bindväv lagrats i kärlens väggar och gjort dem trånga, stela och hårda. Dessa förträngningar kan uppträda fläckvis i så kallade plack. Det här gör det svårt för blodet att passera. Placken riskerar att brista och bilda proppar vilka helt eller delvis kan täppa till kärlet. Den del av hjärtat som försörjs av blodkärlet som täppts till får då inget syresatt blod. En hjärtinfarkt har uppstått.

Blodkärl med förträngning

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt orsakas ofta av att man har drabbats av en blodpropp i något kranskärl vilket leder till upphävt eller nedsatt blodflöde och syrebrist. Vid långvarig syrebrist dör cellerna i den del av hjärtmuskeln som inte fått syre. Hjärtmuskelvävnad som dött kan inte nybildas. Vid läkningen ersätts muskelvävnaden av bindväv. Bindväven har inte samma förmåga att arbeta som muskulatur. Det kan leda till en försvagning av hjärtats pumpförmåga. Det är inte ovanligt att man i efterförloppet till en hjärtinfarkt drabbas av kärlkramp.

Angina pectoris/ kärlkramp

Man skiljer på stabil och instabil angina pectoris. Orsaken till både stabil och instabil angina pectoris är densamma som vid hjärtinfarkt. Det som skiljer är att kärlen inte blivit helt tilltäppta, men där finns en förträngning i kärlen som gör att blodet kan ha svårt att passera. Detta ger syrebrist som i sin tur orsakar bröstsmärta. Syrebristen är visserligen svår, men än så länge är den övergående och ger därför inga bestående skador på hjärtmuskeln.

Vid stabil angina pectoris uppträder oftast bröstsmärta vid ansträngning och stress eftersom hjärtat då behöver extra syre. Vila och nitratpreparat har god effekt på bröstsmärtan. Man kan leva med stabil angina pectoris i åratal utan att detta tillstånd leder till hjärtinfarkt.

Vid instabil angina pectoris kan bröstsmärta uppträda både vid ansträngning och i vila. Som regel uppträder smärtorna allt oftare. En stor del av de patienter som har instabil angina pectoris utvecklar hjärtinfarkt. Ofta kommer infarkten relativt snart efter att de första symtomen på instabil angina pectoris visat sig. Därför är det viktigt att man snabbt kommer till sjukhus vid symtom som ger misstanke om instabil angina pectoris.

Arytmi

I samband med att man drabbas av en akut hjärtinfarkt är det inte ovanligt att hjärtrytmen blir oregelbunden, sk arytmi.

En allvarlig form av arytmi är kammarflimmer. Det innebär att hjärtats elektriska signaler inte startar och fortleds på ett normalt sätt. Signalerna startar helt okontrollerat från flera olika områden i kammaren istället för i sinusknutan. Resultatet blir att hjärtat flimrar istället för att dra ihop sig vilket gör att inget blod pumpas ut i kroppen. Detta resulterar i ett hjärtstillestånd (hjärtstopp). Tillståndet är allvarligt men kan tillfälligt stabiliseras om man får snabb hjälp med i första hand hjärt-lungräddning. Tillståndet kan slutgiltigt hävas med en elektrisk stöt över bröstkorgen, så kallad defibrillering. Då urladdas alla celler samtidigt och under den paus som därefter uppstår får sinusknutan chansen att åter ta befälet.

Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hjärta/kärl.

Gå till Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen