Hjärtats uppbyggnad och funktion

Mitt i bröstkorgen, lite åt vänster sitter den muskel som, dygnet runt, livet ut, har till uppgift att pumpa syresatt blod till kroppens alla organ och vävnader.

Hjärtat är ungefär stort som en knuten hand och är uppdelat i två halvor som båda består av en kammare och ett förmak. Mellan de olika delarna finns klaffar som öppnar och stänger sig så att blodet kan passera emellan.

Varje gång hjärtat slår drar muskeln sig samman och syrerikt blod från den vänstra kammaren pumpas ut genom stora kroppspulsådern. Härifrån förs det vidare ut i kroppen för att sedan ledas tillbaka genom venerna och via höger förmak ta sig in i den högra kammaren. Det här kallas det stora kretsloppet.

Väl tillbaka i den högra hjärthalvan pumpas blodet vidare till lungorna för att ta upp syre, i det så kallade lilla kretsloppet, innan det, via vänster förmak flödar tillbaka till hjärtats vänstra kammare.

Hjärtmuskeln drar ihop sig, ”slår” mycket regelbundet. Den styrs av nerver, hormoner och ett elektriskt system som finns i hjärtmuskeln. Det elektriska systemet kallas för hjärtats retledningssystem. I hjärtats högra förmak finns en nervknut, kallad sinusknutan, som kontrollerar detta system. De elektriska impulser som sänds genom hjärtmuskeln och får den att dra ihop sig, kan man avläsa i ett EKG (elektrokardiogram).

Varje hjärtslag kan i de stora, ytliga artärerna avläsas som pulsslag. När kroppens celler behöver mer syre för sitt arbete ökar hjärtat takten och pulsen blir snabbare.

Hjärtat

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen