Symtom och varningssignaler

Även om en hjärtinfarkt kommer plötsligt, så kan signalerna ändå ha funnits där. Det är inte ovanligt att man känner sig trött eller allmänt olustig en tid innan infarkten är ett faktum. Kanske har man också dragits med mera kärlkramp.

Vid en infarkt kan symtomen kännetecknas av en intensiv tryckande smärta eller obehagskänsla i bröstet som inte vill försvinna. Den som tidigare haft kärlkramp märker också att smärtan/obehaget inte avtar trots att man tagit nitrat.

Fakta - HjärtinfarktOfta strålar smärtan ut i vänster arm och upp mot hakan. Värk i magen, mellan skulderbladen och i ryggen kan också förekomma. Andnöd, kallsvett, yrsel, illamående och oregelbundna hjärtslag är andra symtom som kan vara samtidigt förekommande.

Det är inte alltid symtomen är så uttalade hos äldre personer som får en hjärtinfarkt. Här kan symtomen ibland yttra sig som plötsligt påkommande yrselkänsla och lätt illamående. Eftersom sådana symtom är ganska vanliga hos äldre är det inte säkert att de för tankarna till hjärtinfarkt.

Även kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt kan ha mer allmänna och diffusa besvär, till exempel trötthet, allmän sjukdomskänsla, andnöd och diffusa magbesvär.

Riskerna är stora att dessa personer med pågående hjärtinfarkt inte söker vård och att de anstränger sig och belastar ett hjärta med en färsk infarkt vilket kan leda till plötsligt dödsfall.

Ta dessa signaler på allvar och larma 112.