Hur ser framtiden ut?

I de flesta fall sker en förbättring redan under den första veckan efter ett stroke. Ungefär 20 procent av patienterna får dock omfattande funktionshinder, vilket medför en längre tids vistelse på rehabiliteringsenhet eller annan vårdinrättning.

Varje sjukdomsförlopp är unikt och det kan vara svårt att förutse hur livet ser ut om ett år. En del drabbas lindrigt och tillfrisknar helt, medan andra kan få bestående skador och funktionshinder. Hjärnan har dock en mycket stor förmåga att lära om och kompensera för förlorade funktioner. Ofta krävs det tid, träning och mycket tålamod.

Kunskapen om stroke har ökat under senare år och den medicinska behandlingen har blivit bättre. För att undvika ett återinsjuknande är det oerhört viktigt att man följer sin läkares ordination och verkligen tar sina mediciner.

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen