Frågor och svar

Vad ska jag göra för att inte bli sjuk igen?

Det är viktigt att du tar dina mediciner enligt läkarens anvisningar. Om du röker är det av största vikt att du slutar röka. Se över din kost – minska på mättat fett och öka mängden frukt och grönt. Rekommendationen är att du äter 500 g frukt och grönsaker varje dag. Du bör även motionera regelbundet.

Hur länge ska jag ta medicinerna jag har fått?

Som regel ska du fortsätta att ta de mediciner du har fått livet ut. Om du upplever biverkningar av dina mediciner ska du prata med din läkare och inte bara sluta att ta medicinen. Det är viktigt att din primärvårdsläkare tillsammans med dig justerar din medicinering så att den anpassas till dig. Hur man reagerar på ett visst läkemedel varierar från person till person – ibland kan ett annat läkemedel fungera bättre för dig.

Vad gör jag om jag blir sjuk igen?

Upplever du symtom som kan vara tecken på stroke ska du genast ringa efter en ambulans, 112. Avvakta inte för att se om det går över. Stroke är ett livshotande tillstånd och en snabbt insatt behandling kan minska risken att du förlorar viktiga funktioner.

Hur ska mitt blodtryck vara?

Blodtrycket mäts med två värden. Det systoliska trycket är högst och mäts när hjärtat drar sig samman – det diastoliska trycket är lägst och mäts mellan två hjärtslag. Hos vuxna ska blodtrycket, oberoende av ålder och kön, vara högst 140/90 mmHg. För diabetiker ska blodtrycket inte överstiga 130/80 mmHg. Högt blodtryck kallas även hypertoni.

Hur ska mina blodfetter vara?

Generellt sett kan man säga att om man drabbats av stroke bör blodfetterna sänkas. De nivåer på blodfetterna som är önskvärda är:

Totalkolesterol – mindre än 5,0 mmol/l, vid hög risk för hjärtkärlsjukdom mindre än 4,5 mmol/l.

LDL-kolesterol – mindre än 3,0 mmol/l, vid hög risk för hjärtkärlsjukdom mindre än 2,5 mmol/l.

HDL-kolesterol – mer än 1,0 mmol/l för män, mer än 1,3 mmol/l för kvinnor.

Triglycerider – mindre än 1,5 mmol/l.

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen