Ordlista

ADL (Aktiviteter i Dagligt Liv) –  Begrepp inom sjukvården för vardagliga aktiviteter som att klä på sig, sköta hygienen etc.

Afasi – Förvärvad språkstörning, dvs försämring av förmågan att uttrycka sig språkligt och/eller förstå.

Agnosi – Svårigheter att känna igen föremål.

Angiografi – Röntgenmetod då man undersöker blodkärlen genom att föra in en tunn slang i ett blodkärl och spruta in kontrastmedel i kärlet.

Antikoagulantia – Läkemedel som påverkar blodets förmåga att levra sig.

Apraxi – Svårigheter att utföra vardagliga sysslor.

Ateroskleros – Se åderförkalkning.

Blodplätt – Blodkropp som bland annat har till uppgift att levra blodet vid skada och som deltar i blodproppsbildning.

Centrala nervsystemet (CNS) – Innefattar hjärnan och ryggmärgen.

Datortomografi (DT eller CT) – Röntgenmetod som ger tvärsnittsbilder av olika kroppsdelar. Kallas även skiktröntgen.

Dysartri – Talrubbning orsakad av att artikulationsorganen delvis förlamas.

Dysfagi – Svårighet att svälja.

Ekokardiografi – Undersökningsteknik som bygger på ultraljud. Används för att undersöka hjärtats funktion och blodgenomströmningen i hjärtat.

Elektroencefalogram (EEG) – Undersökning av den elektriska aktiviteten i hjärnan.

Elektrokardiogram (EKG) – Undersökning av den elektriska aktiviteten i hjärtat.

HDL-kolesterol – Det ”goda kolesterolet” som skyddar kroppen mot för höga halter LDL-kolesterol.

Hjärnblödning – När ett blodkärl inne i hjärnvävnaden brister och blod läcker ut i hjärnvävnaden. Ungefär 10 procent av alla stroke är en hjärnblödning.

Hjärninfarkt – När en blodpropp eller förträngning hindrar blodet att nå en del av hjärnan. Detta leder till en syrebrist varvid nervcellerna kan skadas eller dö. Ungefär 85 procent av alla stroke är en hjärninfarkt.

Ischemi – Syrebrist.

Karotis – Halspulsåder.

Kognition – Hjärnans ”högre” funktioner, t ex minne, inlärning, koncentration, uppmärksamhet och planering.

Kolesterol – Blodfett som bildas i levern. Överskottet lagras i kroppen.

LDL-kolesterol – Det ”onda kolesterolet” som bidrar till åderförkalkning.

Lipoproteiner – Proteiner som binder blodfetter och fraktar dem till olika ställen i kroppen.

Logoped – Sjukvårdens legitimerade språk-, röst-, tal- och sväljningsterapeut.

Lumbalpunktion – Metod för att ta prov på ryggmärgsvätska. En tunn nål förs in mellan två kotor i ländryggen och prov tas från ryggvätskan som sedan kan analyseras.

Magnetisk resonanstomografi (MR) – Undersökning där man med hjälp av magnetfält och radiovågor kan skapa bilder. Även kallad magnetkameraundersöknning.

Neglekt – Tillstånd då man är omedveten om den ena sidan av rummet och kanske även om den egna kroppshalvan, vanligen vänster sida.

PK-värde – Mått på blodets levringsförmåga.

Spasticitet – Ökad muskelspänning.

Statin – Kolesterolsänkande läkemedel.

Stroke – Samlingsbegrepp för hjärninfarkt, hjärnblödning och subaraknoidalblödning.

Subaraknoidalblödning – Uppstår då ett blodkärl mellan hjärnhinnorna brister, och ger upphov till ett tryck på hjärnan. Orsakas ofta av ett medfött bråck på blodkärlet. Utgör ungefär 5 procent av alla stroke.

Transitorisk ischemisk attack (TIA) – Övergående syrebrist som oftast beror på små blodproppar. TIA ska alltid ses som ett varningstecken på att en större propp som kan orsaka stroke kan uppstå.

Triglycerider – Blodfett som bl a kan sänkas med nyttigare kost.

Ultraljudsundersökning – Bygger på högfrekvent ljud – fungerar som ett ekolod – och gör att man kan studera olika kroppsdelar, exempelvis flödet i blodkärl.

Trombocyt – Se blodplätt.

Trombolys – Propplösande behandling.

Åderförkalkning – Förträngningar i blodkärlen på grund av inlagrade blodfetter i kärlväggen.

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen