Hjärnans uppbyggnad och funktion

Hjärnan är en del av det centrala nervsystemet (CNS) som även innefattar ryggmärgen. Hjärnans huvuddelar är storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.

Kroppens rörelser styrs i huvudsak från hjärnbarkens nervceller som sänder signaler via nervcellerna i ryggmärgen till olika muskelgrupper. Till hjärnbarken kommer även nervimpulser från kroppens känselceller. På sin väg till och från hjärnan korsas de flesta nervimpulser över till motsatta sidan. De flesta funktioner i vänster kroppshalva styrs därför av höger hjärnhalva och vänster hjärnhalva styr höger kroppshalva.

HjärnanStorhjärnan består av två hjärnhalvor som ser lika ut, men de har delvis olika funktioner. Varje hjärnhalva delas upp i fyra lober. I bakre delen av pannloberna finns bland annat det område som styr rörligheten i kroppen. Hjärnans känselcentra som tar emot signaler från kroppens känselceller ligger i hjässloben. I nackloben finns syncentrum. I tinningloberna registreras många sinnesintryck för hörsel och lukt.

För de flesta människor är vänster hjärnhalva ”dominant”, vilket innebär att språkcentra finns på vänster sida. Den ”icke-dominanta” hjärnhalvan rymmer bland annat rums- och kroppsorientering.

Lillhjärnan har bland annat uppgiften att koordinera rörelser och upprätthålla balansen.