Riskfaktorer för stroke

Det finns flera olika faktorer som ökar risken för att drabbas av stroke. Vissa faktorer, såsom ålder och ärftlighet, går inte att påverka. Flera andra riskfaktorer kan man själv göra något åt för att förhindra att man drabbas igen.

Riskfaktorer för strokeÅlder

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för stroke. Medelåldern för insjuknande i stroke är 75 år. Ändå är nära tio procent av dem som drabbas under 55 år och ungefär 20 procent är under 65 år.

Ärftlighet

Arvsanlag kan öka risken för att utveckla vissa sjukdomar som högt blodtryck och diabetes, vilka i sin tur kan leda till stroke. Även livsstilen är ”ärftlig”. Barn tar ofta efter sina föräldrar och det kan även gälla sådana vanor som för lite motion och felaktigt sammansatt kost.

Åderförkalkning (ateroskleros)

Med åldern ökar åderförkalkning och kärlen blir stelare och skörare. Med tiden bildas även områden där blodfetter inlagras i kärlväggen, vilket bland annat kan leda till en förträngning där blodet får svårare att passera. En blodpropp kan också bildas och täppa till kärlet eller färdas vidare med blodet och fastna längre fram i tunnare blodkärl. Detta kan leda till en hjärninfarkt eller en transistorisk ischemisk attack (TIA). Stelhet och förträngningar i blodkärlen innebär ofta att blodtrycket ökar.

Högt blodtryck

Ett för högt blodtryck ger en ökad risk för både hjärninfarkt och hjärnblödning. Det höga trycket i kärlen påskyndar åderförkalkningen samt skadar hjärnans tunnare kärl. Högt blodtryck ska behandlas och blodtrycket bör inte överstiga 140/90 mmHg (för diabetiker 130/80 mmHg).

Typ 2-diabetes (åldersdiabetes)

Även typ 2-diabetes är en riskfaktor för stroke, eftersom denna sjukdom påskyndar bland annat åderförkalkningen. Då är det extra viktigt att blodtrycket sänks och att blodsockret kontrolleras ordentligt.

Hjärtsjukdomar

Förmaksflimmer ökar risken för stroke. Vid förmaksflimmer drar sig förmaken inte samman tillräckligt, vilket kan leda till att blodproppar bildas. Dessa blodproppar kan via blodcirkulationen föras upp till hjärnan och orsaka en hjärninfarkt. Förebyggande medicinering med blodförtunnande eller proppförebyggande läkemedel bör därför ges.

Rökning

Rökning påskyndar åderförkalkning. Genom att sluta röka kan man direkt minska risken för stroke.

Högt kolesterolvärde

Mycket tyder på att kolesterol spelar en viktig roll vid utvecklingen av åderförkalkning. Kolesterol är ett blodfett som bland annat bildas i levern. En del kolesterol får vi i oss genom kosten. En liten mängd kolesterol behövs för att producera D-vitamin och hormoner. Överskottet lagras i kroppen, bland annat i blodkärlen. Kolesterolvärdet påverkas av vad och hur man äter. Man talar ibland om ”gott” och ”ont” kolesterol (HDL och LDL). LDL-kolesterol är skadligt och bidrar till fettinlagring i blodkärlen. HDL-kolesterol däremot anses motverka åderförkalkning genom att transportera tillbaka kolesterol till levern där det bryts ner. Förutom en omläggning av kosten kan ett högt kolesterolvärde även behandlas med läkemedel, så kallade statiner.

Alkohol

Överkonsumtion av alkohol bör undvikas eftersom detta ökar risken för stroke.

Stress

Långvarig stress kan medföra blodtrycksförhöjning vilket ökar risken för stroke.

Hormonbehandling

P-piller och behandling mot klimakteriebesvär kan i ett fåtal fall medföra en ökad risk att få blodproppar.