Att komma hem

Flertalet av alla som fått stroke skrivs ut direkt till hemmet. Det kan dock dröja länge innan allt har återgått till det normala – och många gånger får man acceptera att det inte riktigt blir så som det var förut.

Fortsatt rehabilitering

Rehabiliteringen fortsätter även sedan man har kommit hem. För varje strokepatient ska en vårdplanering utformas innan de lämnar sjukhuset. Rehabiliteringen kan ofta genomföras i hemmet eller genom regelbundna besök på någon rehabiliteringsenhet.

Någon att prata med

För att bearbeta och må bra är det viktigt att få berätta om sina tankar och reaktioner. Ibland kan det kännas svårt att prata med sina anhöriga och vänner. Försök i alla fall – du behöver andra människors stöd och dina anhöriga bär säkert själva på många funderingar. Något som kan betyda mycket är kontakter med en patientförening – här kan man träffa andra som har liknande erfarenheter. Det kan också vara en god idé att prata med en kurator eller psykolog.

Sex och samlevnad

Sex är en trevlig del av livet och i de flesta förhållanden en viktig ingrediens. Det är inte farligt att ha samlag – risken för att drabbas igen ökar inte. Däremot kommer kanske samlivet att se annorlunda ut. Nedsatt känsel och försämrad rörlighet kan förändra upplevelsen. Många känner en stark trötthet, vilket kan påverka lusten. Impotens kan förekomma efter stroke – mot detta finns olika behandlingsalternativ.

För dig som är anhörigKöra bil

Om man kan fortsätta att köra bil efter stroke beror bland annat på om synen har påverkats eller om man har fått andra funktionshinder som leder till en sämre körförmåga. Det är läkarens uppgift att ta ställning till om bilkörning ska tillåtas eller ej.

De anhörigas sjukdom

Att vara anhörig till någon som drabbats av stroke innebär också en stor livsomställning som väcker många tankar och frågor. Som anhörig spelar man en viktig roll för att den drabbade ska kunna komma tillbaka till ett så bra liv som möjligt.

Ju mer kunskap om strokesjukdomen man har som anhörig, desto bättre kan man förstå och ge stöd. Information om sjukdomen kan man få genom att ställa frågor till sjukvårdspersonalen eller genom att kontakta patientföreningar.

Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hjärta/kärl.

Gå till Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen