IMMUNTERAPI BÖRJAR NÅ UT till patienterna och cancervården står inför nya möjligheter. Horizont frågade tre patientföreningar vad de hoppas på i framtiden.


Katarina Johansson

Ordförande Nätverket mot cancer


Hur ser du på immunterapi vid cancer?

– Att stärka kroppens eget immunförsvar så att ”mördarcellerna” fungerar optimalt är mycket intressant. Det är det som många av oss funderar på, varför fick jag cancer, vad är det för fel på mig? Fördelen med immunterapi är att det är en individanpassad behandling med största möjliga effekt. Men frågan är om biverkningarna riskerar att bli kraftigare till följd av effektivare behandling? Det kan vara en nackdel.

Fördelen är att behandlingen kan individanpassas.

Vad har era medlemsorganisationer för erfarenheter av immunterapi hittills?

– Mycket lite hittills eftersom det är ett nytt område.

Vad tror du om framtiden för immunterapi?

– Förhoppningsvis blir det en individanpassad behandling som gör att fler överlever, alternativt att man kan leva ett bra och långt liv med kronisk cancer. Jag önskar att det i framtiden kommer effektivare behandlingar mot cancer, men som också är skonsammare för individen.


Calle Waller

Vice ordförande Prostatacancerförbundet


Hur ser du på immunterapi vid cancer?

– Jag vet att det forskas mycket och att det kan leda till spännande lösningar för prostatacancer. Det är angeläget för det är den vanligaste cancersjukdomen, och den diagnos som tar mest liv. Nu kommer vi inte längre med strålning och operation.

Vad har ni för erfarenheter av immunterapi hittills?

– Inte mycket. Jag vet inte om det pågår några kliniska studier med prostatapatienter i Sverige, men i usa och eu finns ett godkänt immunterapiläkemedel. Det är jättespännande. Men det är dyrt. Med tanke på det enorma motstånd som finns mot nya läkemedel i Sverige har jag svårt att tro att många får tillgång till det om det godkänns här. I dag har vi en situation då döende patienter vet att det finns läkemedel de inte får tillgång till. Det har nog politikerna inte riktigt förstått. Samtidigt tvingas doktorer prioritera mellan patienter när pengarna inte räcker till. Många av de 2 400 män som avlider varje år skulle ha fått ett längre liv med rätt behandling.

Vad tror du om framtiden för immunterapi?

– För det första hoppas jag att man inför screening så att man kan upptäcka sjukdomen medan den fortfarande är botbar. Varje år får 1 100 män diagnosen spridd prostatacancer. De är i princip dödsdömda. För det andra hoppas jag på de moderna läkemedlen. Jag hoppas att immunterapi är det genombrott vi önskar. Någonstans skymtar möjligheten att prostatacancer ska bli en kronisk och inte en dödlig sjukdom.

Döende patienter vet att det finns läkemedel de inte får


Tommy Björk

Ordförande Stödet, för drabbade av lungcancer


Hur ser du på immunterapi vid cancer?

– Det är vad jag kallar en hoppfull ny metod. Vid lungcancer överlever en av tio i fem år, samtidigt lägger man en försvinnande liten del av forskningspengarna på lungcancer. Det ligger oss i fatet att man förknippar oss med gamla rökare, och det är ju till stor del sant. Allt som är nytt och lovande vill vi lyfta fram som hoppingivande, annars är det lätt att tappa modet.

Vad har ni för erfarenheter av immunterapi hittills?

– I Sverige vet jag inte om någon patient har prövat det, men jag har fått information om att en klinisk studie ska börja eller kanske redan har kommit igång. Jag hörde talas om immunterapi första gången när jag besökte Radiumhospitalet i Oslo för tre år sedan. Där hade de intressanta experiment där vissa patienter fått fantastiska resultat, medan det inte bet alls på andra. Det gäller att forska mer på vilka det är som svarar på behandlingen.

Det gäller att forska på vilka som svarar på behandlingen

Vad tror du om framtiden för immunterapi?

– Immunterapi har en stark potential för att bli en framgångsmedicin. Största delen av lungcancerpatienterna får fortfarande traditionell behandling med cellgifter, som har betydande biverkningar. 

Immunterapi är en av flera moderna behandlingar som jag tror bit för bit kommer att knuffa undan cellgifterna. Därför är det så viktigt att vi har kliniska studier i Sverige så att nya behandlingar kommer patienter till del så snabbt som möjligt. Det ställer också högre krav på diagnostiken, att man redan från början försöker se vad personen har för sorts lungcancer så att varje människa får rätt behandling för just honom eller henne.