Förra året utsåg den vetenskapliga tidskriften Science immunterapi till årets viktigaste vetenskapliga genombrott. Nu börjar behandlingen nå ut till patienterna.

Så fungerar immunterapi

Kroppen triggas att attackera

Behandlingen hjälper kroppen att upptäcka och övervinna cancern. Egentligen borde immunförsvaret klara det på egen hand, men cancercellerna är smarta. De gömmer sig eller maskerar sig så att immunförsvaret inte känner igen dem.

Tumörerna töms på liv

När immunförsvaret triggas igång mot cancercellerna gör det så att cellerna slutar leva eller krymper så pass mycket att de blir ofarliga.

Stabila resultat

Det kan ta längre tid än vanligt innan behandlingen visar resultat. I gengäld kan det hålla i sig längre.

Framtiden med immunterapi

En sjukdom att leva med

Det finns patienter som levt många år efter behandlingen. Tumörer kan finnas kvar men de hålls i schack av immunförsvaret. I framtiden kan cancer bli en sjukdom vi kan leva med, ungefär som hiv.

Cancerformer som behandlas i dag

Hudcancer

24 procent Så många med spridd malignt melanom lever efter två års behandling. Dubbelt så många som vid traditionell behandling.

Blodcancer

Aggressiva former av lymfom har övervunnits.
I USA anses patienter med leukemi ha blivit botade.

Bröstcancer

Cancerformer man forskar på:

  • Njurcancer
  • Lungcancer
  • Urinblåsecancer
  • Prostatacancer
  • Tarmcancer