Det senaste decenniet har inneburit stora framsteg för immunterapi vid cancer. Även för andra diagnoser ger immunterapi hopp om framtiden.
Men ännu återstår flera utmaningar.

Frågorna forskarna vill lösa

Vilka cancerdiagnoser fungerar immunterapi på?

Just nu pågår forskning på flera cancersjukdomar. De närmaste åren kommer vi veta mer om resultaten.

Vilka patienter svarar på behandlingen?

Vissa patienter har nytta av immunterapi, andra inte. Om man kan hitta markörer som talar om vilka patienter som förbättras kan man fokusera behandlingen på dem.

Hur kan immunterapi kombineras med strålning och cellgifter?

Om man ger patienter en låg dos cellgifter kan det förstärka effekterna av vissa sorters immunterapi. Sannolikt finns fler synergieffekter. Men vilka?

Hur mäter man bäst om behandlingen är framgångsrik?

Hos vissa patienter krymper tumörerna med immunterapi, hos andra inte. Tumörerna kan finnas kvar men är inte längre aktiva. Frågan är hur man på bästa sätt ska mäta om behandlingen är framgångsrik.

Drömmen om ett cancervaccin

1796

Det året genomfördes världens första vaccination. Mot smittkoppor. Därefter kom vaccin mot rabies och polio. Vaccin är den tidigaste Neurologiska formen av immunterapi.

Än saknas vaccin mot cancertumörer, men studier för att lösa gåtan pågår. I dag kan två cancerformer förebyggas med vaccin. De hindrar viruset som orsakar tumören.

  • Levercancer
  • Livmoderhalscancer

Vaccin kan ges när sjukdomen redan brutit ut och kallas då behandlande vaccin. Det finns redan, bland annat för prostatacancer.

Inte bara cancer kan stoppas

Det är inte bara cancer som kanske kan stoppas genom vårt eget immunförsvar.
I Sverige pågår forskning inom fler sjukdomar.

Allergier
Pollen, pälsdjur, kvalster, bi- och getingstick.

Autoimmuna sjukdomar
Diabetes typ 1, Multipel skleros.

Reumatiska sjukdomar
Ledgångsreumatism, SLE, Sjögrens syndrom.

Neurologiska sjukdomar
Alzheimers, Parkinson, ALS.Källa: Cancerfondsrapporten 2014, Uppsala universitet, Umeå universitet, intervjuer med forskare och läkare.