Nu kommer nya läkemedel som botar cirka nio av tio patienter. Den nya behandlingen skräddarsys för varje patient, hjälper snabbt och har milda biverkningar.

Det här händer i kroppen

  • De nya läkemedlen hindrar viruset från att kopiera sig själv inne i de leverceller som det har tagit över. När viruset inte kan föröka sig dör det ut.
  • Kopieringen hindras genom att olika ämnen som viruset är beroende av blockeras.
  • Behandlingen skräddarsys för varje patient beroende på vilken genotyp av virus hen har.

90%

Ungefär så många procent botas med de nya läkemedlen.

Så går behandlingen till

Biverkningarna är få och milda

  1. Två eller fler läkemedel kombineras för att få bästa effekt.
  2. Patienten tar tabletter varje dag i 12 eller 24 veckor.
  3. Om viruset inte har kommit tillbaka tre till sex månader efter sista dosen är patienten frisk.

En ny framtid för drabbade

  • När patienter botas i tid undviks framtida levertransplantationer.
  • Risken för levercancer minskar, men försvinner inte helt.
  • De svårast sjuka kan räddas till livet.