Vid immunterapi får kroppen hjälp att själv övervinna cancern. I stället för att slå ut tumörerna med gifter triggar man immunförsvaret att upptäcka, attackera och döda dem.

3 former av immunterapi

Cellterapi

T-celler som har till uppgift att känna igen sjuka celler tas ut från tumören. De mångfaldigas till flera miljarder i labb och återförs sedan till patienten tillsammans med en tillväxtfaktor. Tillbaka i kroppen letar T-cellerna upp och ger sig på cancercellerna.

Antikroppsterapi

I kroppen finns mängder av antikroppar vars uppgift är att upptäcka främmande ämnen. I laboratorium kan man framställa antikroppar av just den sort som kan känna igen en viss typ av cencercell. När de ges till patienten hittar de cancercellerna och stärker immunförsvaret.

Checkpoint-terapi

I immunförsvaret finns kontrollpunkter, checkpoints, som bland annat har till uppgift att starta och bromsa det. Med läkemedel som innehåller kroppens egna antikroppar, som har till uppgift att upptäcka cancerceller, kan man påverka dessa signaler. På så sätt får immunförsvaret hjälp att upptäcka, attackera och slå ut cancercellerna.

Tumören ger ifrån sig främmande ämnen, antigener.


En viss typ av cell, antigenpresenterande cell, APC, fångar upp det främmande ämnet och visar det för T-celler som kan starta reaktioner i immunförsvaret.


T-cellerna aktiveras.


T-cellerna upptäcker tumören och attackerar den.


Tumören dör.

Biverkningar

När immunförsvaret aktiveras genom checkpoint-terapi kan det angripa även friska kroppsdelar. Biverkningarna kan hävas med kortison, men om de inte stoppas tidigt kan de bli allvarliga. Därför har alla patienter regelbunden kontakt med sjukvården mellan och efter behandlingarna. Majoriteten av biverkningarna går ofta över efter några veckor.

  • Diarré och illamående
  • Utslag och klåda
  • Leverpåverkan
  • Hormonrubbningar