Fakta om malignt melanom

Under 60-talet fram till och med 80-talet var malignt melanom den snabbast växande maligna tumörsjukdomen i Sverige. På slutet av 90-talet avstannade ökningstakten något men efter år 2000 har återigen ökningstakten tagit ny fart.  Det ökade antalet insjuknade i malignt melanom beror främst på ändrade solvanor och ökad exponering för solens ultravioletta strålning. Tidig diagnos och behandling leder till ökad överlevnad och minskad risk för att cancern ska sprida sig. 

Fakta om sjukdomen

Allvarlig och elakartad men går att förebygga

Malignt melanom är en allvarlig och elakartad form av hudcancer. Malignt melanom är inte lika vanligt som basaliom eller skivepitelcancer. Varje år får ungefär 2800 svenskar malignt melanom och diagnosen är lika vanlig bland män och kvinnor. Sjukdomen går att förebygga med ändrade solvanor och ökad medvetenhet kring den fara som finns med solens ultravioletta strålning. 

Malignt melanom utgår från melanocyterna, de celler som bildar vårt pigment, längst ner i överhuden.  Vanligast är att malignt melanom drabbar huden men det kan också uppstå i ögon och i slemhinnor. Malignt melanom kan uppstå var som helst i huden men drabbar oftast kvinnor på underbenen och män på bålen. Sjukdomen är vanligast över 50-års ålder men förekommer även hos yngre vuxna. Malignt melanom förekommer nästan aldrig hos barn och är ovanligt före 20-års ålder. 

Olika typer av malignt melanom

Det finns flera olika sorters malignt melanom men fyra huvudtyper är vanligast. Superficiellt spridande melanom (SSM) och Lentigo maligna-melanom (LMM) är båda ytligt spridd malignt melanom och utgår från förstadier som kan ha funnits i flera år. I Sverige är drygt 60 procent av melanomfall SSM. LMM, som står för cirka 7 procent, utgår oftast från huvud- och halsregionen. Nodulärt melanom (NM) är däremot en på höjden växande mindre mörkbrun-blåsvart fläck som växer successivt och som patienten ofta endast iakttagit några månader. I Sverige är ungefär var femte melanom nodulärt melanom. Akralt lentiginöst melanom (ALM) utgår från fotsulor, nagelbäddar och handflator.  

Orsaker malignt melanom

Solen, solkänslig hy och ärftlighet

Huvudorsaken till malignt melanom är skador från solens strålning eller artificiella ljuskällor såsom solarium. Intensiv solning och framförallt solbränna är särskilt farligt och riskabelt att utsätta huden för eftersom pigmentcellernas cellkärnor skadas av solens ultravioletta strålning. Oftast kan kroppen ta hand om solens strålning och reparera skadorna men ibland skadas cellkärnan permanent.  Den skadade pigmentcellen börjar då dela sig okontrollerat och malignt melanom uppstår. 

Man löper större risk att drabbas av malignt melanom om man är ljus, har solkänslig hy och rött eller ljust hår. Risken att utveckla malignt melanom ökar även om man under barndomen haft smärtsamma solbrännor. Solbrännskador i vuxen ålder medför också en högre risk. 

Om andra i familjen drabbats av sjukdomen ökar risken att själv drabbas av malignt melanom. Av patienter med malignt melanom tillhör ca 5-10 procent familjer där sjukdomen förekommit två eller fler gånger tidigare.  Patienter med nedsatt immunförsvar löper också en större risk att drabbas av malignt melanom och har man tidigare drabbats, är risken att drabbas igen högre än för normalbefolkningen.

Hudförändringar

Nevi och dysplastiska nevi

Tidigt melanom oregelbundet i fa¨rg och form

Tidigt melanom oregelbundet i färg och form.
Foto: Hudläkare Anders Hallén

De flesta människor har födelsemärken på kroppen, så kallade nevi. Om man har ovanligt många födelsemärken eller en viss typ, så kallade dysplastiska nevi, ökar risken att drabbas av malignt melanom. Dysplastiska nevi är stora och oregelbundna och har man sådana ska man vara särskilt noggrann med att skydda sin hud i solen. 

Håll utkik och lär känna dina födelsemärken

Tidigt melanom oregelbundet i fa¨rg och form

Melanom som börjat växa på djupet.
Foto: Hudläkare Anders Hallén

Sker förändringar i huden bör man uppsöka läkare för bedömning. Har man många dysplastiska nevi är det lämpligt att regelbundet besöka läkare och få dessa undersökta. Man bör själv göra kontroller av sina födelsemärken och lära sig hur de ser ut. Då blir det enklare att upptäcka en hudförändring. Upptäcks malignt melanom i ett tidigt stadium, är chansen stor att bli botad. Malignt melanom kan ibland vara svårt att skilja från ofarliga födelsemärken men det finns ett antal saker man ska lära sig att vara uppmärksam på gällande nevi, vanliga födelsemärken

  • Förändring i färg
  • Blir större, växer
  • Ändrar form
  • Börjar klia
  • Uppstår blödning

Sker en hudförändring enligt någon av ovanstående karaktär, bör man uppsöka läkare för närmare kontroll av sitt nevi.  


Sjukdomsförlopp

Avgörande om cancern sprider sig

Vid sen upptäckt av malignt melanom finns det risk för att cancern har spridit sig. Malignt melanom kan ge metastaser i samtliga kroppens organ och det finns mycket som talar för att ett obehandlat malignt melanom som inte opereras bort, till slut kommer att sprida sig. Vanligast är metastasering till den regionala lymfkörtelstationen. 

Sprider sig cancern från den primära tumören till lymfkörtlar eller i ett senare stadium också till organ, som till exempel hud, lungor, skelett eller lever, minskar den förväntade överlevnaden hos patienten. 9 av 10 patienter som opererar bort malignt melanom botas. Det är därför av allra största vikt att upptäcka cancern så tidigt som möjligt.

Källor:
http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Hudcancer/?gclid=CKrVmp7-9agCFdUy3wodmQ65Rw 
http://www.fass.se/LIF/lakarbok/artikel.jsp?articleID=97370  
http://www.pdf.nu/getfile_p.asp?id=2799&key=e628a91daeb7b86cd4f5b0e2ea2c4ce3b8d0c23490aeffa59d718f53d8bfa6ec  
http://www.karolinska.se/upload/Onkologiskt%20centrum/NationellaVardprogram/Nat_vp_malignt_hudmelanom_2007.pdf
http://www.pdf.nu/getfile_p.asp?id=2798&key=bbc416ad72de09aeb9d1587c2ae0539809596d41f4db29bb71ea5833f23687bf  
http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Artikelarkiv/Behandling/Hall-koll-pa-hudforandringar/  
http://www.1177.se/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Hudcancer-malignt-melanom    
http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Artikelarkiv/Behandling/Hall-koll-pa-hudforandringar