Symptom - så ställs diagnosen malignt melanom

Hur vet man om man har malignt melanom?

Malignt Melanom

Malignt Melanom
Foto: Hudläkare Anders Hallén

Det kan vara svårt att upptäcka malignt melanom och det tar många år innan man utvecklar hudcancer. Förutom att vara försiktig i solen är det viktigt att man lär sig att regelbundet undersöka sin hud och sina födelsemärken och att man tittar efter hudförändringar. Kunskap är viktigt och en tidig diagnos är avgörande för både behandling och prognos när det gäller malignt melanom. 

För att antalet människor som drabbas av malignt melanom ska minska framöver, behövs ändrade solvanor men också mer information kring hudcancer och hur viktigt det är att cancern upptäcks i tid. Det finns ett antal saker man kan lära sig att bli uppmärksam på och upptäcker man en hudförändring ska man alltid uppsöka läkare. 

Symptom

Malignt melanom uppstår vanligen i befintliga födelsemärken men kan också uppstå som en ny mörk fläck på huden. Vanligen ger inte malignt melanom några direkta symptom. Ett första sjukdomstecken kan vara att en ny pigmentförändring dyker upp och växer eller att ett befintligt födelsemärke ändrar färg, storlek eller form. Ett symptom kan också vara om ett födelsemärke börjar klia eller blöda. Blödning är dock ofta ett sent tecken på sjukdom. Melanomfläckar är i regel ofta platta och bruna eller svarta med ojämn pigmentering och form. Ofta, men inte alltid, är de mer än 5-6 millimeter i diameter.

malignt melanom

Hos läkaren – så testar du dig

Misstänker läkaren malignt melanom görs en noggrann undersökning av huden och hudförändringen. Vid misstanke görs vanligen också en inspektion av de lymfkörtlar som sitter närmast tumören för att se om cancern spridit sig. Läkaren bedömer hudförändringen och ställer diagnos enligt de så kallade ABCDE-kriterierna: 

A – asymmetri, har leverfläcken en oregelbunden form?

B – irregular borders, har leverfläcken utflytande avgränsning mot omkringliggande hud, oregelbundna kanter?

C – color variation, har leverfläcken en varierande färg inom det bruna och svarta området? Rosa, blått och vitt anses särskilt misstänksamt.

D – diameter, är leverfläcken större än 6 millimeter?

E – evolution, förändras leverfläcken över tid? Ibland använder läkare sig av en metod som kallas den fula ankungen för att upptäcka malignt melanom. Ofarliga leverfläckar brukar i regel likna varandra på en individ men sticker något av dem ut, bör detta granskas närmare. 

Diagnos  

Utredning malignt melanom

Det är ofta svårt och ibland omöjligt att ställa diagnosen malignt melanom när sjukdomen befinner sig i ett tidigt stadium. Det kan då vara svårt att skilja mellan dysplastiska nevi (stora och oregelbundna födelsemärke) och malignt melanom. Men ju tidigare tumören upptäcks desto mindre är den i regel, vilket ger bättre prognos.

Malignt melanom utreds genom en noggrann inspektion av huden med hjälp av ett förstoringsglas med inbyggd ljusskälla, ett så kallat dermatoskop. Idag finns även datoriserade hjälpmedel. Misstänker man malignt melanom opererar man bort hudförändringen tillsammans med en bit runt omkring, för att sedan undersöka förändringen i mikroskop.

Upptäcks ett malignt melanom utreder man även de lymfkörtlar som är närmast hudtumören för att se om cancern har spridit sig. Hittar man metastaser i lymfkörtlarna, görs i regel en lungröntgen för att se om cancern spridit sig till lungorna.

Fem stadier av malignt melanom

Beroende på cancertumörens tjocklek, om cancern spritt sig i närliggande lymfkörtlar och om det finns metastaser i andra delar av kroppen, delar man in malignt melanom i fem olika stadier som i sin tur delas in i två eller tre undergrupper. I ett första stadium kallas cancern in situ, som betyder på platsen. Då växer melanomet i överhuden och det finns ingen spridning av tumören. I ett andra stadium räknas cancern fram till tumören har en tjocklek på 1 millimeter och det fortfarande saknas metastaser. Väl i ett femte stadium är cancern mer än 4 millimeter tjock och den har spritt sig både till lymfkörtlar och till andra delar av kroppen.

Prognos

Majoriteten kan botas om tumören upptäcks i tid

Den viktigaste prognostiska parametern vid diagnosen malignt melanom, är tjockleken på tumören. Desto tidigare tumören upptäcks, desto mindre är tumören. Därför är det viktigt att hålla god uppsikt på sina födelsemärken och vara uppmärksam på hudförändringar. 

I och med en ökad medvetenhet kring malignt melanom under senare år, upptäcks cancern tidigare och sjukdomen har därför en bättre prognos idag än förr. Man är alltså bättre på att uppsöka läkare i ett tidigt skede och befolkningen och sjukvården är idag mer uppmärksamma. Mellan 80-85 % av patienter med malignt melanom i huden blir idag botade.  

Källor:
http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Hudcancer/?gclid=CKrVmp7-9agCFdUy3wodmQ65Rw  
http://www.fass.se/LIF/lakarbok/artikel.jsp?articleID=97370  
http://www.pdf.nu/getfile_p.asp?id=2799&key=e628a91daeb7b86cd4f5b0e2ea2c4ce3b8d0c23490aeffa59d718f53d8bfa6ec  
http://www.pdf.nu/getfile_p.asp?id=2798&key=bbc416ad72de09aeb9d1587c2ae0539809596d41f4db29bb71ea5833f23687bf  
http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Undersokningar-och-behandlingar/Undersokningar/Om-lakarundersokning/
http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Artikelarkiv/Behandling/Hall-koll-pa-hudforandringar/