Risker för malignt melanom & förebyggande åtgärder

Så förebygger du malignt melanom och hudcancer

Hudcancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och en av de cancerformer som ökar mest, under en tioårsperiod har malignt melanom ökat med 40 procent. Solens UV-strålning orsakar uppskattningsvis mellan 80-90 procent av all hudcancer. Att minska solexponeringen är därför ett effektivt sätt att också minska antalet drabbade av hudcancer. Man bör se till att njuta av solen men samtidigt lära sig att skydda sig mot stark sol och framför allt ska man försöka undvika att bränna sig. 

Solen har positiva hälsoeffekter som att till exempel bidra med D-vitamin som vi behöver för att kunna tillgodose kroppen vissa födoämnen och för att kunna motverka vissa sjukdomar. Samtidigt är UV-strålningen från solen skadlig. Arvsanlagen i huden kan skadas av UV-strålning och detta kan på sikt orsaka hudcancer. I dagsläget har vi omkring 400 dödsfall per år i Sverige till följd av hudcancer och då främst malignt melanom.  

Risker med solens UV-strålning

Solens inverkan

Många tycker om att njuta av solens värme och många vill gärna bli brunbrända på sommaren och under utlandssemestern. Trots att många idag är medvetna om sambandet mellan solens strålning och risken för att drabbas av hudcancer är det vanligt att man inte skyddar sig ordentligt och därför bränner sig. I Socialstyrelsens Miljöhälsorapport från 2009 uppger sex av tio att de bränt sig så att huden svidit och blivit röd det senaste året, antingen i solen eller i solarium.  

Solen

Miljöhälsorapporten tar även upp att man ofta bränner sig när man vistas på ställen som badplatser, i trädgården eller på balkongen. Det är vanligare att man bränner sig i Sverige än utomlands och mest solsexponering utsätter sig unga kvinnor för. De som bränner sig oftast är unga människor. I åldersgruppen 18-29 år uppger närmre 8 av 10 män och kvinnor att de bränt sig de senaste 12 månaderna. 

UVA och UVB

Solens strålar påverkar vår hälsa på olika sätt. Den solstrålning som når oss när vi vistas ute i solen innehåller två sorters ultraviolett strålning: UVA- och UVB-strålning.  Strålningen är olika energirik och ju mer energi den innehåller, desto större risk att man skadar sig. Skadligast är strålningen när huden plötsligt utsetts för stark sol och den inte hunnit bygga upp försvarsmekanismer.   

UVA-strålning är den minst energirika strålningen från solen och utgör majoriteten av den strålning som når jordens yta. Det är UVA-strålning som gör huden mörkare när vi är ute i solen. Trots att UVA-strålning är den minst energirika strålningen tränger den djupast in i huden, får huden att åldras i förtid och kan orsaka hudcancer. 

UVB-strålning har mer energi än UVA-strålning och hjälper huden att bilda D-vitamin. UVB-strålning tas upp av hudens ytskikt, vilket gör att den förstärker huden med mer pigment och ett tjockare hudskikt. Detta tillsammans bygger upp ett visst skydd mot att bränna sig i solen. Men om man solar för mycket är det UVB-strålningen som gör att vi bränner oss. På lång sikt kan strålningen även orsaka hudcancer.   

Vistas man ute i solen är det viktigt att huden successivt får vänja sig och bygga upp ett visst försvar mot solens strålar. Detta görs genom att huden exponeras för solen i lagom mängd, vilket gör att huden tillverkar mer pigment och blir tjockare. Om huden får vänja sig vid solen, vilket tar tid, minskar risken att bränna sig. Bränner man sig, ökar risken för hudcancer. 

Skydda sig istället för att bränna sig

Solens strålning är den främsta orsaken till att man drabbas av malignt melanom och risken för att drabbas ökar både med den totala mängden UV-strålning man utsätts för och med antalet brännskador man drabbas av. Risken att få malignt melanom ökar alltså med antalet solbrännor man utsätter sin hud för. Bränner man sig i solen är det viktigt att man låter huden vila innan man åter igen utsätter huden för solens strålar, brännskadorna måste få chans att läka. Extra viktigt är det att skydda sig om man har känslig och ljus hy och att man skyddar barn. Hudcancer tar lång tid att utveckla och utsätts man för solbrännor under barndomen ökar risken att man senare kan drabbas av hudcancer. 

Förebyggande

För att förebygga hudcancer och den ständiga ökningen av sjukdomen bör man vara medveten om riskerna förknippade med solexponering och sambandet mellan hudcancer och solens strålning. Viktigt är att föräldrar ser till att skydda sina barn eftersom man är extra utsatt som liten och under sin uppväxt då huden är som känsligast. Även som vuxen bör man hålla sig borta från stark sol och framförallt undvika att bränna sig. Särskilt försiktig bör man vara under utlandssemestrar och i början av sommarsäsongen när huden inte hunnit bygga upp det försvar som huden behöver mot solens strålning. Viktigt är att man lär känna sin egen hud och hur mycket sol man tål. 

Solarium

Hälsorisk och bidrar inte till D-vitaminproduktion

Den enda kända yttre påverkande faktorn för malignt melanom är UV-strålning. I första hand från solen men även från artificiella strålningskällor som sollampor. Jämfört med solen har solarier högre andel UVA-strålning. Det betyder att sola solarium inte bidrar till D-vitaminproduktionen men däremot ökar risken för hudcancer. Det finns ett tydligt samband mellan att sola solarium i unga år och hudcancer och särskilt malignt melanom kan kopplas till solariesolning. Det är oftast unga människor som solar solarium men det är också framförallt som ung, under 18 år, som man bör undvika solarier. Man bör också undvika solarier om man har solkänslig hy, har många födelsemärken och om man har en släkting som drabbats av malignt melanom. 

Råd och tips

Strålsäkerhetsmyndigheten avråder generellt mot att sola solarium. Men solar man solarium finns det ett antal saker att tänka på, förutom ålder och sin huds känslighet mot UV-strålning. 

  • Sola solarium max 10 gånger/år, annars ökar risken att drabbas av hudcancer
  • Om du inte redan är brun, sola inte mer än 5 minuter
  • Det hjälper inte att sola solarium i förbyggande syfte, för att skydda sig mot solskador i solen 
  • Läs och följ instruktioner, som alltid ska finnas vid solariet 

Olika hudtyper, olika känslighet

Vi bränner oss olika lätt

När man får en brännskada i huden uppstår sveda och rodnad. Utsätts huden för kraftig solexponering kan man få blåsor och börja fjälla. Personer med ljus och känslig hud samt barn är särskilt solkänsliga grupper. Det finns ett antal faktorer, förutom UV-strålningen i sig, som påverkar hur känslig man är: huden är oförmögen att pigmentera, ljushyllthet, lätt att få fräknar, blond-röd hårfärg, blå-grön ögonfärg och om man lätt bränner sig i solen. Vidare bör man vara särskilt försiktig i solen om man har lätt för att utveckla nevi, födelsemärken, och då framförallt dysplastiska nevi. Man bör också vara uppmärksam på om hudförändringar sker, i redan befintliga födelsemärken eller om nya uppstår. Läs och lär dig mer om hudförändringar här

Fem olika hudgrupper = olika förutsättningar i solen

Har man vit hudfärg kan man delas in i fem olika hudgrupper beroende på hur lätt man har för att pigmentera och hur känslig man är för att bränna sig. 

Hudtyp 1 - aldrig brun, alltid bränd

Hudtyp 2 - ibland brun, alltid bränd

Hudtyp 3 - alltid brun, ibland bränd

Hudtyp 4 - alltid brun, aldrig bränd

Man måste lära känna sin egen hud och sina egna förutsättningar för att vistas ute i solen. Dessutom ska man vara uppmärksam på att solen är olika stark under dagen och att man i olika miljöer – till exempel i öppna landskap som på stranden – bränner sig lättare. Man ska också komma ihåg att UV-strålning tränger ner i vatten, vilket gör att man nås av solstrålning även när man badar. Därför behöver man skydda sig med solkräm och kläder även i vattnet. 

Källor:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-70/Documents/16.pdf
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Sol-och-solarier/  
http://www.karolinska.se/upload/Onkologiskt%20centrum/NationellaVardprogram/Nat_vp_malignt_hudmelanom_2007.pdf
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Sol-och-solarier  
http://www.1177.se/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Hudcancer-malignt-melanom