Om ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism, även kallad för reumatoid artrit (RA), är en inflammatorisk sjukdom som oftast börjar i små leder, i händer och fötter. Den förekommer i hela världen bland alla folkslag, och är vanligare hos kvinnor än män. Två av tre som insjuknar är kvinnor. Den drabbar cirka en halv till en procent av befolkningen och man räknar med att mellan 50 000 och 100 000 personer i Sverige har sjukdomen. Ledgångsreumatism kan börja i alla åldrar, men vanligtvis i 50-årsåldern.

Fler orsaker till sjukdomen

Vid ledgångsreumatism börjar det egna immunförsvaret angripa kroppen. Immunförsvaret har till uppgift att skydda kroppen från angrepp av bakterier, virus, svampar och andra främmande och skadliga ämnen. När man drabbas av en så kallad autoimmun sjukdom, som till exempel ledgångsreumatism, förlorar kroppen delvis sin förmåga att skilja på vad som är den egna kroppen och vad som är främmande. Det leder till att kroppen börjar angripa sig själv. Man vet inte exakt vad som orsakar RA. Troligtvis är det flera olika faktorer som samverkar. Det finns en ärftlig del som innebär att man har en ökad risk. Rökning är en viktig riskfaktor. Hormonella faktorer kan också ha betydelse.

Att leva med ledgångsreumatism

Att leva med en kronisk sjukdom som ledgångsreumatism inverkar både på det vardagliga livet och på omgivningen. Det kan vara svårt att klara praktiska bestyr i hemmet, på jobbet och på fritiden. För att lösa vissa vardagsproblem finns olika hjälpmedel. En sjukgymnast eller arbetsterapeut kan ge råd och stöd, och inte minst hjälpa till med träningsprogram. Trots ledgångsreumatism kan man ofta fortsätta med sina fritidsintressen som förut. Men det är klokt att undvika alltför tuffa aktiviteter, som kan ge för stora påfrestningar på lederna, under de perioder då är sjukdomen aktiv. Vanligtvis kan man fortsätta att arbeta. Arbetsgivaren ska se till att arbetsuppgifterna anpassas eller att man får möjlighet att byta arbetsuppgifter om det behövs. Deltidsarbete kan också vara en lösning.

Prognos

Det är svårt att i förväg säga hur sjukdomen kommer att bete sig i det enskilda fallet. Klart är dock att de senaste årens forskning betytt mycket för kunskapen om hur sjukdomen ska behandlas. En tidigt insatt och effektiv behandling gör stor nytta och kan förbättra prognosen för dem som insjuknar. Även för personer som haft ledgångsreumatism under många år har de nya medicinerna, i kombination med kunskapen om andra behandlingar, förbättrat situationen.

Källor:
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Ledgangsreumatism/
Reumatikerförbundet, Socialstyrelsen, Apoteket, Att leva med reumatoid artrit – en reumatisk sjukdom, utgiven av Reumatikerförbundet (ISBN 91-85028-01-0). Texten är faktagranskad av Reumatikerförbundet och Bristol-Myers Squibb.

Push reuma

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur det kan vara att drabbas av ledgångsreumatism.

Läs berättelser

Skicka in din egen