Vad är rätt prioritering - resa eller renovering?

Blogginlägg2017-05-12 11:47

Kostnaden för två veckor i Kenya och Zanzibar är ungefär lika stor som min planerade renovering av köket. Vad ska jag prioritera? Jag kan bara välja EN av dem.

Europeiska kommissionen godkänner Opdivo® för behandling av vuxna patienter med huvud- och halscancer av skivepiteltyp, där sjukdomen progredierat under eller efter en platinumbaserad behandling

Pressmeddelanden2017-05-05 09:42

Opdivo är den första och enda immunonkologiska behandling som godkänts i Europa för behandling av vuxna patienter med huvud- och halscancer av skivepiteltyp, där sjukdomen har progredierat under eller efter en platinumbaserad behandling. Opdivo är nu godkänd av Europeiska kommissionen för sju indikationer, vilka inkluderar fem olika typer av tumörer.

Vad är du tacksam för?

Blogginlägg2017-04-27 10:50

Ibland tar vi saker för givet i livet. Jag tog tidigare för givet att jag skulle vakna frisk nästa dag och, att jag hade ett jobb att gå till nästa morgon. Jag planerade mycket kring min framtid och karriär. Tänkte aldrig att jag skulle få förhinder att förverkliga dessa planer - att jag skulle bli sjuk, inte klara av att jobba heltid och resa världen runt.

Experter och beslutsfattare i samtal om gränsöverskridande kunskapsutbyte och samverkan för bättre cancervård

Pressmeddelanden2017-04-05 15:00

För andra gången på kort tid möts ett trettiotal experter och beslutsfattare för ett rundabordssamtal om ökad dialog kring den senaste forskningen och bästa behandlingen för patienter med cancer. Agneta Karlsson deltar som representant för Gabriel Wikström, minister för folkhälsa, sjukvårds- och idrottsfrågor, samt för Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

NT-rådets uppdaterade rekommendationer ger cancerpatienter fortsatt tillgång till PD1-hämmare

Pressmeddelanden2017-04-05 12:09

NT-rådet beslutade den 1 april 2017 att fortsätta rekommendera Opdivo (nivolumab) som ett av förstahandsalternativen vid behandling av patienter med malignt melanom, icke-småcellig lungcancer i andra linjen samt vid behandling av avancerad njurcellscancer i andra linjen. Dessutom är Opdivo sedan tidigare godkänt för behandling av patienter med klassiskt Hodgkins lymfom.

Stressad eller bara upptagen?

Blogginlägg2017-03-29 11:29

Vad är stress egentligen? Hur märker jag att jag utsätter mig själv för stress, och kan jag stoppa det själv? Detta är frågor som jag ställer till mig själv ganska ofta nuförtiden.

Bilder

Horizontbloggen, pressbild
Amir Hefni; Landschef, Bristol-Myers Squibb Sverige
Nicholas Backman, Market Access Lead Sverige, Bristol-Myers Squibb
Ophelia Haanyama Orum
Spruta, ORENCIA®
Händer, röntgenbild (RA)

Videor

Ny behandling av kronisk hepatit C
En revolution i behandling av cancer – men är svensk sjukvård redo för framtiden?
Vår drivkraft och glädje
Så fungerar YERVOY™
Secure the Future i bilder
Secure the Future firar 10 år (2009)

Kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Public Affairs Manager Sweden/Nordic Lead, Bristol-Myers Squibb
  • annica.holmberg@bms.com
  • +46 (0)8 704 72 55

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

Varje år investerar vi mer än 20 miljarder kronor i forskning och utveckling inom en rad områden med stora medicinska behov; cancer, hjärta/kärl, immunologi och virologi. Utöver vår viktiga forskning och framtagning av innovativa mediciner tar vi även vårt sociala ansvar i andra dimensioner. Ett av de viktigare är Secure the Future, ett program för att hjälpa och stödja kvinnor och barn med hiv/aids i hårt drabbade länder i Afrika. I mer än sex år ledde vi även programmet Nordic Secure the Future, där vi sände nordisk sjukvårdspersonal för att arbeta på hiv/aids-kliniker i Afrika. Vi tror också på glädjens medicin och stödjer nu Glädjeverkstan, sjukhusclowner som sprider glädjemedicin till barn, anhöriga och personal på barnsjukhus.