Kombinationen Opdivo och Yervoy visar på förbättrad överlevnad och varaktig respons hos patienter med tidigare obehandlad, avancerad eller metastaserande njurcellscancer i Fas 3 studien CheckMate -214

Pressmeddelanden2017-09-19 15:56

Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) som kombinationsbehandling minskade risken för dödsfall med 37 procent jämfört med standardbehandling, sunitinib, hos intermediär- till högriskpatienter. Kombinationen förbättrade också total överlevnad för alla randomiserade patienter Opdivo tillsammans med Yervoy visade en objektiv svarsfrekvens på 42 procent hos intermediär- till högriskpatienter

Förbättrad cancervård målet för Cancerkommissionen

Nyheter2017-09-19 12:02

Cancer är en global folksjukdom som fortsätter att öka. Det finns därmed ett stort behov av bättre behandlingar och effektivare vård inom den framtida cancervården. Därför har Bristol-Myers Squibb (BMS), Amgen och Microsoft tagit initiativ till ett projekt vid namn Cancerkommissionen.

Två pivotala studier med Opdivo visar förbättrad treårsöverlevnad hos patienter med tidigare behandlad, avancerad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden2017-09-14 10:36

Data fortsätter att visa fördelar med Opdivo (nivolumab) hos den totala patientpopulationen. Nästan tre gånger så många patienter i CheckMate -017och dubbelt så många i CheckMate -057 levde efter tre år, jämfört med docetaxel. Resultaten är de längsta uppföljningsdata som rapporterats från en fas 3-studie med en PD-1-hämmare i andra linjens behandling av icke-småcellig lungcancer.

Fas 3- studien CheckMate -238 visar att Opdivo ger förbättrad återfallsfri överlevnad (RFS) jämfört med Yervoy för patienter med högriskmelanom

Pressmeddelanden2017-09-13 10:18

Opdivo (nivolumab) minskade risken för återfall med 35% jämfört med Yervoy (ipilimumab) Opdivo är den första PD-1 immuncheckpointhämmare som visat förbättrad återfallsfri överlevnad RFS, och den enda immunonkologiska behandlingen som visat effekt jämfört med en aktiv kontroll i denna patientgrupp.

Europeiska kommissionen godkänner Opdivo (nivolumab) för behandling av vuxna patienter med tidigare behandlad, lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer, där tidigare platinumbaserad behandling haft otillräcklig effekt

Pressmeddelanden2017-06-08 10:41

Bristol-Myers Squibb tillkännager att Europeiska kommissionen (EC) den 2 juni godkände Opdivo (nivolumab) för behandling av lokalt avancerad, icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer (mUC) hos vuxna där tidigare platinumbaserad behandling haft otillräcklig effekt. Opdivo är den första och enda immunonkologiska behandling som godkänts i Europa för denna typ av cancer.

Bilder

Horizontbloggen, pressbild
Amir Hefni; Landschef, Bristol-Myers Squibb Sverige
Nicholas Backman, Market Access Lead Sverige, Bristol-Myers Squibb
Ophelia Haanyama Orum
Spruta, ORENCIA®
Händer, röntgenbild (RA)

Videor

Ny behandling av kronisk hepatit C
En revolution i behandling av cancer – men är svensk sjukvård redo för framtiden?
Så fungerar YERVOY™
Secure the Future i bilder
Secure the Future firar 10 år (2009)

Kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Public Affairs Manager Sweden/Nordic Lead, Bristol-Myers Squibb
  • annica.holmberg@bms.com
  • +46 (0)8 704 72 55

  • Vänligen notera att detta är kontaktuppgifter för media. För biverkningsrapportering kontakta medinfo.sweden@bms.com

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

Varje år investerar vi mer än 20 miljarder kronor i forskning och utveckling inom en rad områden med stora medicinska behov; cancer, hjärta/kärl, immunologi och virologi. Utöver vår viktiga forskning och framtagning av innovativa mediciner tar vi även vårt sociala ansvar i andra dimensioner. Ett av de viktigare är Secure the Future, ett program för att hjälpa och stödja kvinnor och barn med hiv/aids i hårt drabbade länder i Afrika. I mer än sex år ledde vi även programmet Nordic Secure the Future, där vi sände nordisk sjukvårdspersonal för att arbeta på hiv/aids-kliniker i Afrika. Vi tror också på glädjens medicin och stödjer nu Clownmedicin, sjukhusclowner som sprider glädjemedicin till barn, anhöriga och personal på barnsjukhus.