Dokument

Bristol-Myers Squibb forskning

Dokument2013-10-16 14:07

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar. De senaste 10 åren har vi forskat fram 15 nya läkemedel, ett rekord som överträffas av få andra läkemedelsföretag. Fler än 100 forskningsprogram och substanser, i alla stadier, tas fram i vår pipeline.

Faktamaterial malignt melanom

Dokument2013-09-17 10:30

Malignt melanom är en allvarlig och elakartad form av hudcancer. Malignt melanom utgör bara 4 % av all hudcancer men leder till 80 % av alla dödsfall relaterade till hudcancer. Varje år får ungefär 2800 svenskar malignt melanom och diagnosen är lika vanlig bland män och kvinnor.