Senaste nytt

Vad är rätt prioritering - resa eller renovering?

Blogginlägg2017-05-12 11:47

Kostnaden för två veckor i Kenya och Zanzibar är ungefär lika stor som min planerade renovering av köket. Vad ska jag prioritera? Jag kan bara välja EN av dem.

Europeiska kommissionen godkänner Opdivo® för behandling av vuxna patienter med huvud- och halscancer av skivepiteltyp, där sjukdomen progredierat under eller efter en platinumbaserad behandling

Pressmeddelanden2017-05-05 09:42

Opdivo är den första och enda immunonkologiska behandling som godkänts i Europa för behandling av vuxna patienter med huvud- och halscancer av skivepiteltyp, där sjukdomen har progredierat under eller efter en platinumbaserad behandling. Opdivo är nu godkänd av Europeiska kommissionen för sju indikationer, vilka inkluderar fem olika typer av tumörer.

Vad är du tacksam för?

Blogginlägg2017-04-27 10:50

Ibland tar vi saker för givet i livet. Jag tog tidigare för givet att jag skulle vakna frisk nästa dag och, att jag hade ett jobb att gå till nästa morgon. Jag planerade mycket kring min framtid och karriär. Tänkte aldrig att jag skulle få förhinder att förverkliga dessa planer - att jag skulle bli sjuk, inte klara av att jobba heltid och resa världen runt.

Experter och beslutsfattare i samtal om gränsöverskridande kunskapsutbyte och samverkan för bättre cancervård

Pressmeddelanden2017-04-05 15:00

För andra gången på kort tid möts ett trettiotal experter och beslutsfattare för ett rundabordssamtal om ökad dialog kring den senaste forskningen och bästa behandlingen för patienter med cancer. Agneta Karlsson deltar som representant för Gabriel Wikström, minister för folkhälsa, sjukvårds- och idrottsfrågor, samt för Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

NT-rådets uppdaterade rekommendationer ger cancerpatienter fortsatt tillgång till PD1-hämmare

Pressmeddelanden2017-04-05 12:09

NT-rådet beslutade den 1 april 2017 att fortsätta rekommendera Opdivo (nivolumab) som ett av förstahandsalternativen vid behandling av patienter med malignt melanom, icke-småcellig lungcancer i andra linjen samt vid behandling av avancerad njurcellscancer i andra linjen. Dessutom är Opdivo sedan tidigare godkänt för behandling av patienter med klassiskt Hodgkins lymfom.

Stressad eller bara upptagen?

Blogginlägg2017-03-29 11:29

Vad är stress egentligen? Hur märker jag att jag utsätter mig själv för stress, och kan jag stoppa det själv? Detta är frågor som jag ställer till mig själv ganska ofta nuförtiden.

Peppa dig själv!

Blogginlägg2017-02-20 11:26

Jag vill dela med mig av några tips för hur man kan höja sin egen energi när något har hänt som gör dig nerstämd. Det kan vara hjärtesorg, sviktande hälsa, ett tråkigt besked från läkaren eller tankar som snurrar i huvudet så att du blir yr. Det här är vad jag gör för att peppa mig själv, oavsett vad som har gjort mig nedstämd.

Upp som en sol och ner som en pannkaka på samma dag

Blogginlägg2017-02-02 16:50

Hur kan dagen börja med solsken och allt verkar frid och fröjd – och sluta i gråt och skakande händer?

Frågan är om jag ska säga det eller inte

Blogginlägg2016-12-22 10:22

Jag är i valet och kvalet. Ska jag säga att jag har haft cancer och berätta det i rekryteringsprocessen? Eller ska jag låtsas som ingenting? Har rekryteraren med det att göra egentligen? Jag ska ju prata om mina färdigheter och kunskaper.

”Innovation Race” i Uppsala skapar idéer för att förbättra cancervården i Sverige

Pressmeddelanden2016-12-15 12:55

Innovation och samarbete är två nyckelord för det unika ”innovation race” som äger rum den 19 till 21 december i Uppsala.Personal från Akademiska sjukhuset i Uppsala, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft kommer att arbeta tillsammans under 52 timmar för att utveckla och testa nya idéer och modeller för tidig diagnos och bättre behandling av cancer, med tydligt fokus på patientnytta.

Skratt och bus

Blogginlägg2016-12-12 08:57

​Vi skulle besöka en liten flicka som var cirka tre år gammal. Vi hade fått rapport om att flickan var mycket rädd. Rädd för alla undersökningar, oavsett om det skulle göra ont eller inte.