Steg 3 - Fas I-studie

I de prekliniska försöken undersöks om läkemedelssubstansen tolereras av djur. Om detta är fallet så övergår man till kliniska studier på människa. Där undersöks läkemedlets effekt och säkerhet hos friska försökspersoner och hos patienter.

Innan en studie kan utföras i Sverige måste den granskas den av en etisk kommitté, som bedömer om det är etiskt försvarbart att göra studien. Studien måste även den godkännas av Läkemedelsverket i Uppsala som går igenom studiens utformning, kontrollerar att dokumentation är vetenskapligt korrekt och att säkerhetsmarginalen för försökspersonerna är tillräcklig.

Försökspersonerna som ingår i en studie informeras både skriftligt och muntligt om hur undersökningen går till, och ger sedan sitt medgivande till att frivilligt delta.

Kliniska studier delas upp i olika faser, I-IV.

Fas I-studie

Denna fas innefattar undersökningar som görs på ett mindre antal friska frivilliga försökspersoner, under en kortare tid. Målet med dessa undersökningar är att se hur friska personer reagerar på läkemedlet och hur läkemedlet påverkas av kroppen.

Steg 4 - ett läkemedel blir till

 

Puff - Drug discovery

Ett läkemedel tas fram

I den här filmen (på engelska) får du se hur ett läkemedel tas fram på ett amerikanskt läkemedelsföretag.

Se filmen på YouTube

forskning

Kort om läkemedel

LIF, de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation har tagit fram en serie utbildningsfilmer som bland annat beskriver hur läkemedel utvecklas och fungerar i kroppen.

Se filmerna på YouTube

Senast uppdaterad:  2016-01-27Ansvarig:  Annica Holmberg