Steg 4 - Fas II-studie

Om fas I studierna utföll positivt kan det blivande läkemedlet för första gången testas på patienter, dvs människor som är drabbade av den sjukdom som man vill lindra eller bota. Syftet är framför allt att fastställa en lämplig dos. Dessa studier kallas fas II-studier och här ingår ett begränsat antal patienter. Många gånger utförs studien på flera sjukhus i landet och i flera länder och kallas då för en multi-center studie.

Först efter fas II-studien vet man om den nya substansen kan vara ett medicinskt framsteg.

 

Steg 5 - ett läkemedel blir till

 

Puff - Drug discovery

Ett läkemedel tas fram

I den här filmen (på engelska) får du se hur ett läkemedel tas fram på ett amerikanskt läkemedelsföretag.

Se filmen på YouTube

forskning

Kort om läkemedel

LIF, de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation har tagit fram en serie utbildningsfilmer som bland annat beskriver hur läkemedel utvecklas och fungerar i kroppen.

Se filmerna på YouTube

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg