Steg 5 - Fas III-studie

Om det blivande läkemedlet har visat sig säkert och effektivt i de tidigare studierna testas det nu i sin slutliga beredningsform (till exempel en speciell sorts tablett) på en mycket stor grupp patienter i fas III-studier. 

Det blivande läkemedlet jämförs oftast med overksamma tabletter (placebo) och läkemedel som kanske redan finns på apotek med avseende på medicinsk effekt och biverkningar. Dessa studier görs ofta "dubbel-blinda" dvs varken läkaren eller patienten vet vilken behandling som ges till respektive patient förrän studien är avslutad.

Först när fas III-studierna är avslutade och utvärderade kan man säkert veta om läkemedelssubstansen uppfyller alla krav som ställs på ett nytt läkemedel.
 

Steg 6 - ett läkemedel blir till

Puff - Drug discovery

Ett läkemedel tas fram

I den här filmen (på engelska) får du se hur ett läkemedel tas fram på ett amerikanskt läkemedelsföretag.

Se filmen på YouTube

forskning

Kort om läkemedel

LIF, de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation har tagit fram en serie utbildningsfilmer som bland annat beskriver hur läkemedel utvecklas och fungerar i kroppen.

Se filmerna på YouTube

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg