Steg 7 -  Läkemedlet kan nu marknadsföras

Efter läkemedelsmyndighetens godkännande av det nya läkemedlet startar tillverkningen i enlighet med myndighetens beslut. Företaget inleder prisförhandlingar med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), om preparatet ska vara rabattberättigat. För att ett läkemedel ska kunna förskrivas med rabatt och omfattas av högkostnadsskydd, måste ett pris ha fastställts av TLV.

Vid fastställande av pris tas hänsyn till läkemedlets medicinska och hälsoekonomiska värde, försäljningsvolym, priset på likartade läkemedel i Sverige samt priset i andra länder för det ansökta läkemedlet. Vissa kategorier av läkemedel omfattas inte av högkostnadsskyddet. Merparten av de receptfria läkemedlen och de läkemedel som huvudsakligen används på sjukhus tillhör denna kategori. Speciella regler gäller för läkemedel där patentet löpt ut och där likvärdiga generiska motsvarigheter finns på marknaden.

Först när läkemedlet är producerat i svensk förpackning och priset godkänts av TLV, vilket kan dröja ett par månader, kan det nya läkemedlet finnas tillgängligt för försäljning på apotek. 

Steg 8 - ett läkemedel blir till

Puff - Drug discovery

Ett läkemedel tas fram

I den här filmen (på engelska) får du se hur ett läkemedel tas fram på ett amerikanskt läkemedelsföretag.

Se filmen på YouTube

forskning

Kort om läkemedel

LIF, de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation har tagit fram en serie utbildningsfilmer som bland annat beskriver hur läkemedel utvecklas och fungerar i kroppen.

Se filmerna på YouTube

Senast uppdaterad:  2016-01-27Ansvarig:  Annica Holmberg