Ett läkemedel blir till

Regulatory Science är en central och strategiskt mycket viktig avdelning inom företaget. De arbetar med produkten under hela dess livscykel från upptäckten i laboratoriet och så länge läkemedlet finns på marknaden.

En viktig uppgift är att medverka till att nya läkemedel blir godkända så snabbt som möjligt av läkemedelsmyndigheterna, och därmed tillgängliga för patienterna.

Steg 1 - ett läkemedel blir till

Puff - Drug discovery

Ett läkemedel tas fram

I den här filmen (på engelska) får du se hur ett läkemedel tas fram på ett amerikanskt läkemedelsföretag.

Se filmen på YouTube

forskning

Kort om läkemedel

LIF, de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation har tagit fram en serie utbildningsfilmer som bland annat beskriver hur läkemedel utvecklas och fungerar i kroppen.

Se filmerna på YouTube

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg