Fakta om företaget

Landschef, Bristol-Myers Squibb Sverige Amir Hefni
Globalt huvudkontor 345 Park Avenue, New York
Nordiskt huvudkontor Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna
Anställda * 25 000 globalt, 100 i Sverige
Börsnotering BMY (NYSE)
Omsättning * 19,4 miljarder USD
Investering i forskning & utveckling * 4,9 miljarder USD

* 2016

Barn som springer

Socialt ansvar

I tillägg till vår mission, att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar, tar vi också ett stort samhällsansvar.

Om vårt sociala ansvar

Clown och barn

Clownmedicin

Sedan 2013 stödjer vi sjukhusclown-verksamheter i de nordiska länderna. I sitt arbete möter clownerna barn på sjukhus i svåra situationer. Genom mötet, glädjen och skrattet kan clownerna nå fram till barnen och även hjälpa personal och anhöriga.

Clownmedicins blogg