Frågor & svar

Här har vi samlat ett antal vanliga frågor, med tillhörande svar, som vi ofta får:

Inköpsfrågor

Jag ska fakturera BMS men saknar inköpsordernummer att ange på fakturan?
Kontakta beställaren hos oss på BMS och fråga efter numret.

Min faktura som jag skickat till BMS Shared Service Center har returnerats, vad gör jag?
Fakturan har returnerats på grund av att någon väsentlig information saknas och med den returnerade fakturan bifogas ett följebrev med information om vad som saknats. Komplettera fakturan och returnera denna till BMS Shared Service Center för betalning.

När jag kontaktar BMS Shared Service Center måste jag då skriva eller prata engelska?
Nej, inom BMS Shared Service Centre finns svensktalande personal.

Till vilken adress hos mig som leverantör skickas inköpsordrarna?
Inköpsordrarna skickas via fax eller mejl beroende på vilken information vi har i leverantörsregistret. Kontakta Inköp på thomas.apokourastos@bms.com för information och uppdatering.

Varför har inte vår faktura blivit betald?
Det kan finnas olika anledningar till detta. Kontakta BMS Shared Service Center enligt nedan kontaktuppgifter för besked.

Vi har ändrat adress/bankdetaljer. Vem ska informeras för att BMS leverantörsregister ska uppdateras?
Kontakta Inköp på thomas.apokourastos@bms.com för information och uppdatering.

Kontaktuppgifter

Bristol Myers Squibb AB
Box 1172
171 23 Solna

Besöksadress:
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna
Tel: 08-704 7100

BMS Shared Service Center
Tel: 0200 110465
E-post: efss.front-office@bms.com besvarar frågor beträffande fakturor eller betalningar

Barn som springer

Socialt ansvar

I tillägg till vår mission, att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar, tar vi också ett stort samhällsansvar.

Om vårt sociala ansvar

Clown och barn

Glädjeverkstan

Sedan 2013 stödjer vi sjukhusclown-verksamheter i de nordiska länderna. I sitt arbete möter clownerna barn på sjukhus i svåra situationer. Genom mötet, glädjen och skrattet kan clownerna nå fram till barnen och även hjälpa personal och anhöriga.

Glädjeverkstans blogg

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg