Vårt åtagande

Till våra patienter och kunder, medarbetare, aktieägare och vår miljö, lovar vi att agera i enlighet med vår övertygelse och integritet. Vi driver vår verksamhet med effektiv styrning och en hög standard för etiskt beteende. Vi söker transparens och dialog med våra intressenter för att förbättra vår förståelse av deras behov. Vi tar vårt löfte om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet på allvar, vilket även omfattar våra partners och leverantörer.

Till våra patienter och kunder

Vi förbinder oss till vetenskaplig spetskompetens och investering i forskning och utveckling för att tillhandahålla innovativa läkemedel av hög kvalitet som möter ouppfyllda medicinska behov och hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar. Vi tillämpar en vetenskaplig disciplin för att generera både kliniskt och ekonomiskt värde genom mediciner som förbättrar patienters liv. Vi strävar efter att informera om våra läkemedel på ett sätt som är brett, öppet och tillgängligt.

Till våra medarbetare

Vi värnar om en mångsidig och mångkulturell arbetsplats. Vi värnar om våra medarbetares hälsa, säkerhet, professionella utveckling, balans mellan arbete och privatliv, och om ett respektfullt bemötande.

Till våra aktieägare

Vi strävar efter att producera positiva resultat och värde för aktieägarna.

Till vår miljö

Vi värnar om bevarandet av naturresurser och strävar efter att minimera vår verksamhets påverkan på miljön.

Barn som springer

Socialt ansvar

I tillägg till vår mission, att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar, tar vi också ett stort samhällsansvar.

Om vårt sociala ansvar

Clown och barn

Clownmedicin

Sedan 2013 stödjer vi sjukhusclown-verksamheter i de nordiska länderna. I sitt arbete möter clownerna barn på sjukhus i svåra situationer. Genom mötet, glädjen och skrattet kan clownerna nå fram till barnen och även hjälpa personal och anhöriga.

Clownmedicins blogg