Patientsidor

Dessa sidor är speciellt framtagna för dig som är patient eller anhörig. Här finns mycket att läsa för dig som söker information om cancer, hjärta/kärl och ledgångsreumatism.

Vi hoppas att du får nytta av informationen och de tjänster vi erbjuder dig.

 

Lär dig mer om din sjukdom

Cancer - malignt melanom

Cancer

Som ett ledande företag inom anticancerläkemedel, vill vi hjälpa dig förstå vad cancer är samt ge dig information om diagnos och behandling. Därför har vi här samlat information om hudcancer, och då särskilt malignt melanom, kronisk myeloisk leukemi (KML), samt lungcancer.

Ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism, det vill säga reumatoid artrit, är en folksjukdom som drabbar ett stort antal människor världen över. På de här sidorna kan du få mer information som förhoppningsvis kan hjälpa dig i din vardag med ledgångsreumatism, vare sig du är patient eller anhörig.

Hjärta kärl

Hjärta/kärl

På de här sidorna vill vi berätta lite om vad stroke, hjärtinfarkt och benartärsjukdom är. Här kan du läsa om vad som kan vara orsaken till sjukdomen och hur man trots allt kan fortsätta att leva ett gott liv.

Tjänster

Patientberättelser

Patientberättelser

Här kan du läsa om hur livet kan förändras när man drabbas av en svår sjukdom. Berättelserna är skrivna av män och kvinnor som delar med sig av sin personliga historia.
Tanken är att skapa en bank av berättelser från det verkliga livet så att även andra besökare på vår webbsida ska kunna ta del av livshistorier från personer som har erfarenhet av en allvarlig sjukdom.

Therese

Krönikor om livet med cancer

Therese skriver krönikor om att leva med cancer. Följ hennes liv och hennes "resa" med cancersjukdomen malignt melanom.