Behandling & biverkningar

Att behandla lungcancer

Kirurgi är fortfarande den metod som botar flest, men även strålning förekommer i botande syfte. Cellgifter används främst för att lindra. På senare år har nya metoder tillkommit. Bland dessa så kallad immunterapi där kroppens eget immunförsvar får hjälp att bekämpa cancern.

Behandlingsmöjligheter:

  • Kirurgi – Den metod som botar flest patienter med lungcancer. En tredjedel av patienter med nyupptäckt lungcancer kan opereras. Det är i de flesta fall fråga om adenokarcinom eller skivepitelcancer. En förutsättning är att tumören upptäcks i ett tidigt skede. Under många år var det sällsynt att småcellig lungcancer opererades. Men om den upptäcks tidigt kan även denna tumörform opereras.
  • Cellgift – Det används framför allt för att lindra symtom och hindra sjukdomsförsämring och är i dag en rutinmetod vid alla former av svårare lungcancer. Flera vetenskapliga studier har visat att cellgifter förlänger livet för patienter med lungcancer och ett antal kan också botas och bli helt fria från sjukdomen.
  • Kirurgi och cellgift i kombination – Om patienten har en tumör som är relativt stor men ändå kan opereras, ges ofta behandling med cellgifter efter operationen för att minska risken för att få återfall i sjukdomen.
  • Strålbehandling – Även strålbehandling kan användas i botande syfte, ensamt eller tillsammans med cellgifter. Strålbehandling har speciell betydelse vid tillfällen då det är olämpligt att operera, till exempel vid dåligt allmäntillstånd. I vissa fall kan strålbehandling också ges efter operation, om det är osäkert om kirurgin varit tillräcklig. Strålbehandling ges också i många fall för att lindra symtom. Om det finns risk för återfall brukar operationen kompletteras med strålbehandling. I dag kombineras strålbehandlingen många gånger med cellgifter. Detta gäller i synnerhet vid småcellig lungcancer, där den kan kombineras med cellgifter om patienten inte har några metastaser i andra organ och är tillräckligt stark för att orka med behandlingen.
  • Hämmare av olika signalvägar i tumörceller – I dag har man möjlighet att behandla patienter drabbade av icke-småcellig lungcancer med specifika signalhämmare av cancercellernas tillväxt. Dels så kallade EGFR-tyrosinkinashämmare, som cirka 15 procent av patienterna har nytta, och dels så kallade anaplastiskt lymfomkinas-hämmare (ALK), en första linjens behandling som bromsar tillväxten hos tumören för patienter med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer.
  • Immunterapi – Behandlingar som stimulerar kroppens immunförsvar utnyttjar kroppens eget immunförsvar till angrepp mot och för att bekämpa tumörcellerna. Immunförsvaret finns till för att skydda kroppen mot det som är främmande med hjälp av antikroppar. Cancerceller är kroppens egna celler men är främmande på så vis att de blivit sjuka. Immunförsvaret har svårt att bekämpa cancerceller men med olika behandlingar kan man stärka immunförsvarets kamp mot cancern. I dag finns det immunterapeutiska behandlingsmetoder vid icke-småcellig lungcancer och det forskas inom området och fler väntas komma.

Källor:
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/lungcancer
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/immunterapi
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Lungcancer/

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse