Fakta om lungcancer

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen hos män och den fjärde hos kvinnor. År 2013 diagnostiserades i Sverige totalt 3 847 lungcancerfall, 1 956 hos män och 1 891 hos kvinnor. De flesta patienter, 75 procent, var 75 år eller äldre vid diagnos men cirka 100 personer var yngre än 50 år.

Bland kvinnor har sjukdomens förekomst ökat 2,8 procent årligen de senaste 20 åren. Bland män minskar den istället både på 20 och tio års sikt med 0,5 procent respektive 1,4 procent. Lungcancer är den cancersjukdom som kräver flest liv årligen. 2013 avled totalt 3 627 personer, 1 836 män och 1 791 kvinnor. Cirka 9 000 personer som hade eller hade haft lungcancer levde i Sverige i slutet av 2012.

Rökning är den största orsaken, men det blir allt vanligare att yngre personer som aldrig rökt eller som slutade röka för länge sedan drabbas.

Lungcancerdiagnoser i Sverige (Socialstyrelsens siffor 2013):

  • Lungcancer (inklusive cancer i bronker): 3 847
  • Män: 1 956
  • Kvinnor: 1 891

Dödsfall i lungcancer i Sverige (Socialstyrelsens siffor 2013):

  • Lungcancer (inklusive cancer i bronker): 3 627
  • Män: 1 836
  • Kvinnor: 1 791

Källor:
Cancerfondsraporten 2015
Socialstyrelsen.

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse