Symptom

De vanligaste symptomen vid lungcancer är:

  • Långvarig hosta
  • Sputum (slem) som är rostfärgat eller strimmat med blod
  • Bröstsmärtor som förvärras vid djupa andetag, hosta eller skratt
  • Känsla av trötthet och svaghet
  • Viktnedgång och aptitlöshet
  • Återkommande lunginflammationer eller bronkit
  • Heshet
  • Väsande eller pipande andning

Om lungcancern förvärras kan den medföra värk i skelett och svaghet eller domningar i armar eller ben. Andra symptom på spridd lungcancer är huvudvärk, yrsel, gulhet i huden och ögonen (gulsot), och knölar nära hudytan vilket beror på att cancern spridit sig till huden eller lymfkörtlar i nacken eller ovanför nyckelbenet.

Diagnos

När läkaren misstänker att en patient har lungcancer blir första åtgärden att röntga lungorna. I de flesta fall upptäcks sjukdomen på röntgenbilden. Både dess läge och storlek brukar kunna fastställas. Röntgenbilden ger också ofta en bra uppfattning om vilken typ av lungcancer det är fråga om. Små tumörer kan dock vara svåra att se.

Prognos

Prognosen vid lungcancer är sämre än för många andra cancersjukdomar. En förklaring är att många har långt gången sjukdom vid diagnos och även har andra rökrelaterade kroniska sjukdomar, till exempel KOL eller hjärt-kärlsjukdom, vilket försvårar behandlingen.

Källor:
Cancerfonden. 
American Cancer Society Web site. “Detailed Guideline: Lung Cancer (Non-Small Cell).
National Cancer Institute Web site. “Cellular Classification of NSCLC.”. 
American Cancer Society Web site. “Detailed Guideline: Lung Cancer (Non-Small Cell)".

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse