Vanliga frågor om lungcancer

Här har vi samlat ett antal vanliga frågor om lungcancer, utvalda från vår tidigare frågebank för cancerfrågor. Frågorna är besvarade av Doktor Ulrik Narbe, överläkare vid onkologiska kliniken vid Lasarettet i Växjö.


Hur många överlever i dag en lungcancer som gått att operera? Vad menas med det långtidsöverlevnad, är det att man kan leva ett helt liv?

Svar: Hur överlevnadsmöjligheterna ser ut beror på hur tidigt sjukdomen upptäcktes och opererades, det vill säga vilket stadium den var i. Långtidsöverlevnad kan både betyda att man lever resten av sitt liv utan att få tillbaka sin cancer och att man lever frisk i många år efter genomförd cancerbehandling men att man till slut får tillbaka sjukdomen.


Jag har bytt cigaretterna mot snus - visst är väl det bättre? Visst minimerar det väl också risken på sikt att inte få lungcancer? Min husläkare sa att allt är bättre än rökning! Jag har rökt sen tidig tonår men har nu sedan två år tillbaka snusat i stället.

Svar: När det gäller risken för cancer är det bättre med snus än cigaretter. Snusning medför dock en del andra hälsorisker. Rökning kan ge cancer långt senare i livet. Ju mer man rökt och ju längre man rökt desto större blir riskökningen. Om du nu slutar och inte börjar igen minskar din risk för framtida cancer framförallt i lungorna.


När det gäller lungcancer, vilket stadium räknas som tidig upptäckt? Och hur stor får tumören vara för den ska räknas som i ett tidigt stadium?)

Svar: Begreppet "tidigt upptäckt" är ett inte helt tydligt eller 100 procent definierat begrepp men jag skulle säga att så länge tumören inte spridit sig till några lymfkörtlar så är den att betrakta som tidigt upptäckt och behandlingen sker i de allra flesta fall i botande syfte.


Hur länge kan man ha en tumör på strax över sex centimeter utan att den har spridit sig? Vad är skillnaden på adencarcionom o skivepitelcancer ur ett behandlingsperspektiv? Går båda att bota?

Svar: Behandlingen mellan dessa två olika typer av så kallad icke-småcellig lungcancer är väldigt lika. Båda går att bota om de upptäcks i tidigt stadium.


Stämmer det att om man har lungcancer (icke småcellig skivepitel) så kan den vara från mycket liten till mycket stor och stå stilla under en längre tid utan att sprida sig?

Svar: Det stämmer. Olika lungcancrar kan ha väldigt olika biologi och förlopp. Det finns exempel på stora långsamväxande lungcancrar som inte sprider sig men det finns också exempel på små snabbväxande aktiva cancrar som på ett tidigt stadium sprider sig.


Min mamma som är 60 år har obotlig icke småcellig lungcancer. Efter operationer visade det sig att den hade sig till lymfkörtlarna och hon har metastaser i ländryggen, i skelettet. Jag vet att det är omöjligt att säga hur länge hon kommer leva. Är det möjligt att hon lever några år till? Eller ska man förbereda sig att det kan gå snabbt?

Svar: Hur länge man kan leva med spridd lungcancer är väldigt individuellt och beror mycket på hur cancerns inneboende naturliga förlopp ser ut (vissa cancrar försämras mycket snabbt och andra försämras långsamt över längre tid). Överlevnaden hänger också samman med om man kan ge någon mer aktiv cancerbehandling och hur cancern svarar på denna.

Det kan mycket väl finnas fler alternativa cytostatikaregimer (cellgifter) att ta till. Det finns också andra typer av anticancerläkemedel som kan vara aktiva mot spridd lungcancer men här måste man göra tester på cancercellerna för att se om sådan behandling kan fungera på just din mammas cancer (EGFR-testning, ALK-testning). Det kanske också kan finnas möjlighet för din mamma och få gå med i någon forskningsstudie där man provar ut nya, ännu inte godkända, läkemedel mot lungcancer som i så fall också skulle kunna vara effektiva.

Fråga din mammas lungläkare/onkolog om detta. Det kan också vara aktuellt med strålbehandling mot skelettet. Jag tycker också att man bör tänka på möjligheten att bli ansluten till ett så kallat palliativt team som bedriver avancerad sjukvård i hemmet. Med deras hjälp kan din mamma må mycket bättre och eventuellt leva lite längre trots sin sjukdom genom att man aktivt och effektivt behandlar cancerns olika symptom samt stöttar och hjälper även på det psykiska planet. Ofta handlar det om månader och inte år när det gäller spridd lungcancer, men det finns också enstaka långtidsöverlevare.


Kan lung- eller bukspottkörtelcancer vara ärftliga? Jag är i 30-årsåldern och har sedan två månader tillbaka en svullen lymfkörtel i halsen. Jag har lämnat blodprov på vårdcentralen men fick svar att allt såg väldigt bra ut. Nu har jag hittat en knöl vid högra sidan av ryggraden nere i svanken, som en enkrona lite mjuk och öm. Behöver jag vara orolig?

Svar: Ärftlighet finns i vissa familjer när det gäller bukspottskörtelcancer men det är ovanligt. När det gäller lungcancer är den i särklass största riskfaktorn rökning. Jag har svårt att tro att du behöver känna någon oro för vare sig för lymfkörteln som ju redan är undersökt och friad av läkare på vårdcentralen eller för den lilla mjuka ömma knölen som mest troligt är något helt godartat. Skulle den tillväxa tycker jag att du ska visa upp även den hos läkare på vårdcentralen, annars kan du bara avvakta.

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse