Checklista inför läkarbesök

Inför ett läkarbesök är man ofta orolig och nervös och det kan därför kännas bra att förbereda sig väl innan mötet med läkaren så att man kan känna att man kommer därifrån med svar på sina frågor och med den information man önskar. Nedan följer förslag på tips som kan vara bra att tänka på före, under och efter ett läkarbesök. Skriv gärna ut den här listan och ta med den.

Du kan även ladda ner listan i PDF-format

Före besöket

  1. Förbered dig väl. Skriv ner dina frågor och ämnen som du vill diskutera och eventuella förändringar i ditt tillstånd. Fundera ut hur du kan beskriva dina symptom. Se till att du får svar på det du undrar över på ett sätt som du både förstår och kan ta till dig.

  2. Ta med dig en närstående i din familj eller en vän. Det kan hjälpa dig att slappna av och våga ställa de rätta frågorna. Personen som följer med kan hjälpa dig att ta till sig av den information som läkaren ger och komma ihåg saker. Efteråt kan ni tillsammans prata om mötet med läkaren och vad som sades.

Under besöket

  1. Ta anteckningar. Skriv ner viktig information – att föra anteckningar hjälper dig att bli en mer kunnig patient. Du lär dig mer om din sjukdom och har dessutom nedskrivet saker som annars kan vara lätt att glömma.

  2. Våga stålla frågor & diskutera. Samtala med din läkare om informationen och besluten och våga fråga om något är oklart. Berätta om du har svårt att förstå något eller om något är oklart.

  3. Prioritera. Se till att ta upp viktiga ämnen redan i början av konversationen.

  4. Ge hela bakgrunden. Se till att berätta om allt, det är av största vikt att läkaren får veta så mycket som möjligt för att få en klar bild av patienten. Skäms inte för att avslöja alla detaljer och alla besvär du lider av. Tala även om för läkaren om du använder dig av alternativ eller komplementär behandling.

Efter besöket

  1. Följ upp. Om du har glömt att ställa en fråga under ditt besök, ring mottagningen eller läkaren för att få ett svar.

  2. Nästa möte. Lämna mötet med ett nytt läkarbesök inbokat och kontaktinformation du kan nå läkaren/mottagningen på under tiden.

  3. Information och aktivitet. Fråga din läkare om information och tips på ställen att vända sig till. Sök också själv upp information om din sjukdom och ditt tillstånd. Man är aldrig ensam i sitt tillstånd, sök upp patientorganisationer och stödgrupper, där finns mycket information och stöd att få.

Källor:
http://www.fass.se/LIF/lakarbok/artikel.jsp?articleID=97370 

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse