Diagnos

Oftast behöver läkare göra en rad olika undersökningar innan det går att ställa en diagnos. På vårdcentralen görs en kroppsundersökning. Man får också lämna blodprov och sedan genomgå olika röntgenundersökningar, som oftast genomförs på sjukhus.

  • Ultraljudsundersökning är enkelt för patienten och görs ofta vid utredning av symtom som till exempel blod i urinen. Vid blod i urinen tittar man också in i urinblåsan med så kallat cystoskop.
  • Datortomografi, skiktröntgen, över buken görs om det finns misstanke om njurcancer. Patienten ligger på en brits inne i en cirkelformad öppning i en apparat med ett röntgenrör som snurrar runt. Oftast tillförs också kontrastvätska via ett blodkärl i en arm. Undersökningen ger information om njurens utseende och den eventuella tumörens utbredning. Om man upptäcker njurcancer bör också bröstkorgen undersökas för att se att det inte bildats metastaser i lungorna.
  • Magnetkamera har på senare år också börjat användas som ett alternativ till datortomografi. För patienten går det till på samma sätt som vid datortomografi. Skillnaden är att magnetkameran använder radiovågor och magnetfält i stället för röntgenstrålning.

Det kan ta upp till några veckor innan alla undersökningar är genomförda och innan man får svar på vad de har visat. Om man har en tumör vet läkaren efter dessa undersökningar hur stor den är, var den sitter på njuren och om det finns misstanke om att den spridit sig i kroppen. Utifrån detta rekommenderas sedan behandling. Ofta används en indelning av sjukdomens utveckling i olika stadier för att beskriva hur stor tumören är och om sjukdomen har spridit sig.

Olika stadier av cancer:

Det är viktigt att fastställa hur utbredd cancern är. Vad gäller njurcancer brukar man dela in den i fyra stadier:

  • I stadium I är cancern högst sju centimeter stor och inte spridd utanför njuren.
  • I stadium II är cancern större än sju centimeter men inte spridd utanför njuren.
  • I stadium III har cancern vuxit igenom njuren till dess utsida, vuxit över på binjuren, in i ven eller till enstaka lymfkörtlar.
  • I stadium IV har cancern spridit sig till avlägsna strukturer, fler lymfkörtlar eller andra organ.
Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse