Fakta om njurcancer

Ungefär 90 procent av dem som drabbas av njurcancer lever ett år efter att de har fått diagnosen. Efter fem år lever cirka 70 procent av dem som har fått diagnosen njurcancer. Vilket stadium cancern befinner sig i när den upptäcks kan spela stor roll för prognosen och de som inte botas kan leva många år med sjukdomen.

Det är ovanligt att njurcancer är ärftligt. Det beräknas att ungefär fem procent av alla som får njurcancer får det på grund av ärftliga orsaker. Det är till stor del okänt varför man får njurcancer, men det är klarlagt att rökning ökar risken. Ungefär en tredjedel av dem som har njurcancer har fått det på grund av att de röker eller har rökt. Även övervikt och förhöjt blodtryck ökar risken att få sjukdomen.

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse