Olika typer av njurcancer

Njurcancer är ett samlingsnamn för olika njurcancertyper. Njurcellscancer är den vanligaste typen av njurcancer hos vuxna. Så kallad klarcellig njurcellscancer, står för cirka 80 till 90 procent av alla fall.

Andra former av njurcancer är papillär njurcancer (cirka 10 procent), kromofob njurcancer (cirka 5 procent) samt övriga typer (cirka 5 procent). De olika njurcancertyperna skiljer sig åt vad gäller prognos och val av behandling.

Män drabbas dubbelt så ofta som kvinnor. Flest drabbade bor i Nordamerika samt i Europa. Globalt sett så är femårsöverlevnad för dem som fått diagnosen avancerad njurcancer 12,1 procent. Varje år får ungefär tusen personer diagnosen njurcancer i Sverige och de som får sjukdomen är oftast i åldern 60–70-år.

Det finns en speciell form av njurcancer som heter Wilms tumör. Den drabbar framför allt barn och ungdomar. Mellan 15 och 20 fall rapporteras varje år. För mer information om Wilms tumör besök Barncancerfondens webbplats www.barncancerfonden.se

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse