Symtom

Det kan vara svårt att upptäcka njurcancer då sjukdomen ofta förekommer utan några symtom, vilket leder till att diagnos ställs först då tumören är relativt stor eller då cancern har spridit sig.

  • Blod i urinen är det vanligaste symtomet för njurcancer. Även om blod kan förekomma i urinen ibland, bör man alltid kontakta läkare för att utreda orsaken. Andra sjukdomar som kan ge blod i urinen är cancer i urinblåsan och kraftiga urinvägsinfektioner.
  • Värk i sidan, eller där njurtumören sitter. Ibland kan tumören kännas från utsidan. Tumören upptäcks ofta när man utreder oklara smärtor i buken.
  • Feber, högt blodtryck, viktnedgång och dålig matlust är andra tecken.
  • De första tecknen på sjukdom kan också komma från andra delar av kroppen, till exempel lungorna, lymfkörtlarna, levern, skelettet eller hjärnan. Då har cancern spridit sig och bildat så kallade metastaser, dottertumörer.
Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse