Filmer

Vad är egentligen cancer?

Film om cancer som slår hål på fördomar.

Ung Cancer har tagit fram en film som på ett enkelt och pedagogiskt vis ger svar på de vanligaste frågorna om cancer, exempelvis hur det uppstår och vad som är skillnaden mellan godartade och elakartade tumörer.

Syftet med filmen är att öka kunskapen om cancer bland ungdomar och att slå hål på de fördomar som finns om cancer. Enligt en enkätundersökning bland gymnasieungdomar som Ung Cancer gjorde tillsammans med Cancerfonden och RCC Väst 2012 är kunskapsnivån om cancer bland ungdomar väldigt låg.

Okej att känna

När Ung Cancer-filmen Det är okej att känna lades ut på YouTube fick den ett enormt genomslag. Det med rätta, eftersom filmen så uppriktigt och tydligt förmedlar de känslor och tankar som forsar genom den som upplevt cancer på nära håll. Filmen blev möjligt tack vare 12 modiga, unga vuxna som berättar om sin upplevelse av att ha en allvarlig sjukdom och att överleva den.