Om hiv/aids

Doktor Leo Flamholc, Infektionskliniken Malmö Akademiska Sjukhus, skriver här med egna ord om hiv/aids uppdelat i 10 olika kapitel.

I avsnittet historik så kan du läsa om de första aids-sjukdomsfallen i början av 1980-talet, upptäckten av hiv-viruset samt hiv-virusets ursprung. Detaljerad information om viruset och dess livscykel finns under hiv-virus. Under smittorisker beskrivs såväl risker som tänkbara metoder för att minimera risken att smittas. Det finns olika sätt att smittas av hiv – sexuellt (via analt, oralt eller vaginalt samlag), via blod (sprutor, blodtransfusioner, blodprodukter), och från mamma till barn, något som beskrivs mer i detalj under så smittar hiv.

Hur ett hivtest går till kan du läsa om under att testa sig och det finns även mer detaljer att läsa om laboratorieproverna och undersökningarna som görs för att ställa hivdiagnos. Hur en behandling av hiv ser ut finns att läsa i avsnitttet hivbehandling, men det är alltid en livslång behandling där man använder olika grupper av hivläkemedel. Förloppet från hiv till aids beskrivs i sjukdomsförlopp. Leo avslutar sedan med lite tankar om framtiden för hivbehandling och eventuella nya hivläkemedel.


Du kan även läsa de vanligaste frågorna om hiv/aids som är
besvarade av Leo Flamholc.

Fråga Doktorn om hiv

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hiv/aids.

Gå till Fråga Doktorn om hiv

Ophelia Haanyama Orum

Ophelias krönikor

Ophelia Haanyama  är en en hiv-aktivist, författare och en internationellt känd talare.

Läs Ophelias krönikor om att leva med hiv

Nordic Secure the Future

Vårt sociala ansvar

Mellan 2006-2012 hade vi ett nordiskt hjälpprogram; Nordic Secure the Future. Programmet möjliggjorde för erfarna infektionsläkare och sjuksköterskor att resa till Afrika för att bekämpa hiv/aidskrisen på plats.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med hiv.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2016-01-27Ansvarig:  Annica Holmberg